MaSZSZ kongresszus 2019.02.21.

Kedves Vasas Szakszervezeti Tagok!

A MaSZSZ kongresszusi küldötteként ezúton tájékoztatok a 2019. február 21.-én megtartott kongresszusról.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség a Benczúr Hotelban tartotta meg esedékes tisztújító kongresszusát. A kongresszus napirendjei a következők voltak:

-        A tisztségviselők és a munkabizottságok megválasztása
-        A kongresszus ügyrendjének és napirendjének elfogadása
-        MaSZSZ elnökségének beszámolója az elmúlt 4 évben végzett munkáról
-        A MaSZSZ FB beszámolója az elmúlt 4 évben végzett munkáról
-        A beszámolókról szóló vita és a beszámolok elfogadása
-        A MaSZSZ elnökének, alelnökének az FB elnöknek az FB tagoknak és az elnökség tagjainak megválasztása

A beszámolókkal kapcsolatban nem volt hozzászólás, azt a kongresszus elfogadta. A programmal kapcsolatban három hozzászólás hangzott el, amelyből az egyik hozzászólás részemről történt. A kongresszus mindkét javaslatomat elfogadta és beépítette a programba.

A választásról:
Az elnökjelölteknek és az alelnök jelölteknek valamint az FB elnöknek lehetősége volt, hogy röviden bemutatkozzanak és ismertessék jövőbeni elképzeléseiket. Az elnöki tisztségért 3 fő indult volna – Herczeg Mária, Kordás László, Székely Tamás – azonban meglepetésre Székely Tamás a választás előtt bejelentette, hogy nem kíván elnökként indulni, kizárólag az alelnöki tisztségre történő megmérettetést vállalja. Ennek megfelelően a kongresszus két elnökjelölt között választhatott. A titkos szavazás eredménye: 90 szavazat került leadásra, amelyből 2 szavazat érvénytelen volt, így az érvényes szavazatok száma 88 volt. A választás eredménye: Kordás László 55 szavazat (62,5 %), Herczeg Mária 33 szavazat (37,5 %). A MaSZSZ elnöke ismét Kordás László lett. Az alelnöki posztért Karácsony Szilárd és Székely Tamás indult. Szóbeli bemutatkozásuk után a titkos szavazás eredménye a következő volt.

Leadott szavazatok száma 88 db, ebből érvénytelen 10 db. A 78 db szavazat megoszlása a következő volt Székely Tamás 45 szavazat (57,7 %), Karácsony Szilárd 33 szavazat  (42,3 %).

Az FB elnöke Zlati Róbert, tagjai: Kolláth János, Kovalszky Éva és Varga Gyula lettek.

Szaktársi üdvözlettel: Mucsi Zoltán elnök

Miniszterelnöki levél - válaszlevél

Kedves Vasas Szakszervezeti Tagok!

A 2019. január 5-i Budapesten megtartott demonstráción bejelentésre került, hogy három konföderáció a szakszervezetek 4 pontos követelését átadja Orbán Viktor miniszterelnöknek, és egyben kéri, hogy a tervezendő országos sztrájkkal kapcsolatban a Kormány 5 napon belül jelölje ki az egyeztetésben résztvevő képviselőjét. A miniszterelnöknek írt levélre Varga Mihály miniszter úr igen rövid időn belül válaszolt.

A szakszervezeti tagság egyértelmű és szakszerű tájékoztatása érdekében az alábbiakban olvashatjátok a leveleket.

Levél Orbán Viktornak

Levél a szakszervezeteknek

Szaktársi üdvözlettel:

Mucsi Zoltán
elnök

Szakszervezeti pénztár nyitva tartása 2019.01.15.-én

Kedves Vasas Szakszervezeti Tagok!

Tájékoztatlak, hogy technikai okok miatt a szakszervezeti pénztár nyitva tartását 2019. január 15-én az alábbiak szerint módosítom:

2019. január 15-én, kedden 7-11-ig tart nyitva, délután ZÁRVA.

Szaktársi üdvözlettel:

Mucsi Zoltán
elnök

Minimálbér 2019.

Kedves Vasas Szakszervezeti Tagok!

Engedjétek meg, hogy elöljáróban Sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánjak Neked, családodnak és a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetségnek.

A mellékelten csatolt anyagban tájékoztatlak a 324/2018.(XII.30.) Korm. rendeletről, amely tartalmazza a 2019. évben érvényes kötelező legkisebb munkabér, valamint a garantált bérminimum összegét.

Fontos tudnivaló, hogy azok a hírek, amelyek arról szólnak, hogy a versenyszféra és a VKF munkaadói és munkavállalói oldalai kétéves bérmegállapodást fogadtak el, nem felelnek meg a valóságnak.

A kormányzati propaganda – nyilvánvalóan reklám szempontokat figyelembe véve – a VKF munkavállalói oldalát – Munkástanácsok, Liga Szakszervezetek és MaSzSz – egy kalap alá veszik. Kérem szíveskedjetek hangsúlyozni, hogy a MaSzSZ álláspontja mindvégig a kétszámjegyű minimálbér emelésről és ezzel összefüggésben az országos kétszámjegyű bérajánlásról szólt.

A VKF munkavállalói oldal részéről a Munkástanácsok és a Liga Szakszervezetek részéről megtörtént az egyezség a kormánnyal, de a MaSzSz nem írta alá a megállapodást. Érdekes jogi szituáció, hogy akkor, amikor a legnagyobb tagsággal rendelkező szakszervezeti konföderáció nem adja nevét egy megállapodáshoz, akkor a kormányzati propaganda VKF megállapodásról beszél.

További érdekesség, hogy a Liga Szakszervezetek részéről a megállapodást nem a szakszervezet elnöke dr. Mészáros Melinda, hanem Buzásné Putz Erzsébet a Liga Szakszervezetek társelnöke írta alá. Buzásné Putz Erzsébet neve ismerős lehet mindazoknak, akik figyelemmel kísérték a Mercedes béremelését, mert ott ő, mint az egyik aláíró fél azt hangsúlyozta, hogy a mai viszonyok között feltétlenül szükséges a magas alapbéremelés.

Tájékozottságod érdekében közlöm, Kordás László szaktárs nyilatkozatát, amely szerint a MaSzSz a 13 %-os minimálbér és 15 %-os garantált bérminimum emelésről szóló követelését megfelelő kompromisszumot gyakorolva 10-10 %-ra módosították. Kordás László szaktárs megítélése szerint 10 %-nál kevesebb minimum emelés a MaSzSz számára elfogadhatatlan volt.
 

Vonatkozó kormányrendelet: 324/2018. (XII. 30.)

Üdvözlettel:
Mucsi Zoltán
elnök

Nem vagyunk egyedül!

Nyugat Európában sem tetszik a RABSZOLGA törvény tervezet

A Magyar Kormány illetve Kósa Lajos valamint Szatmáry Kristóf döbbenetes ámokfutása ellen nyugat európai szakszervezetek is tiltakoznak.

A világ 140 országának 50 millió munkavállalóját tömörítő industriALL Global Szakszervezeti Szövetség határozatban ítélte el a magyarországi Munka Törvénykönyvének a dolgozókra hátrányos módosítási tervét.

A genfi székhelyű industriALL Global Union kommentárjában azt írta,

 „A szakszervezeti világ döbbenten figyeli a magyar munkavállalók helyzetének további rombolását és szolidaritást vállal a magyar dolgozókkal a normális élet is munkakörülményekért folytatott harcukban.”

A szövetség szolidáris a magyar munkavállalókkal és a szakszervezetekkel, ennek hangot adva tiltakozását megküldi a versenyszférában, valamint közszférában működő valamennyi szervezetnek.

Szaktársi üdvözlettel: Mucsi Zoltán elnök

 

Újabb rabszolga törvény a láthatáron

FIDESZ-es jó tanács: Ora Et Labora! azaz Imádkozz és dolgozz!

Kedves Munkavállalók!

Szatmáry Kristófnak és Kósa Lajosnak a Munka Törvénykönyvével kapcsolatos törvényjavaslata az elmúlt napokban igen széles körű publicitást kapott.
Különböző hírportálok nem mindig feltétlenül szakmai pontossággal közelítették meg a Mt. módosítását. Az egyértelműség és a tisztán látás kedvéért csatolom a törvénymódosítási javaslatot.

Törvénymódosítási javaslat


Néhány lényeges és a szakszervezetek, valamint a munkavállalók számára kedvezőtlen módosítási elképzelés:
- A jelenlegi Mt. a munkaidőkeret tartamát alap esetben 4 hónap időtartamban határozza meg, viszont a megszakítás nélküli, több műszakos, az idényjellegű, valamint a készenléti jellegű munkakörökben a munkaidőkeret időtartama 6 hónap, valamint ha a szakszervezet kollektív szerződésben megállapodik, akkor a munkaidőkeret tartalma max. 12 hónap lehet. A módosítás a kollektív szerződésben rögzíthető munkaidőkeretet 36 hónapban határozná meg. Álságos módon a törvényjavaslat azt tartalmazza, hogy erre a 36 hónapos, 3 éves munkaidőkeretre csak akkor kerülhetne sor, ha azt objektív, vagy műszaki, vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok indokolják.
Mindhárom indoklás rendkívül szubjektív, azaz a munkáltató különböző fenyegetések kilátásba helyezésével a szakszervezeteket "kényszeríthetik" a 3 éves munkaidőkeretre. Megítélésem szerint a munkaadók igen nagy lehetőséget kapnának arra, hogy a rossz munkaszervezési tevékenységüket a 3 éves munkaidőkerettel oldják meg. Nagyon fontos tudni, a törvénymódosítással a munkáltatónak lehetőséget kapnak arra, hogy mindaddig ne fizessenek túlmunka pótlékot, amíg a 3 éves munkaidőkeret nem került felhasználásra.
- Lényeges változás, hogy a hetenkénti 2 pihenőnap egyenlőtlenül is beosztható lenne ugyanúgy, mint azt az egyenlőtlen munkaidő beosztás esetén.
(A megszokott szombat, vasárnap változhat.)
- A jelenlegi Mt. rendkívüli munkaidőre (túlmunkára) vonatkozó előírásai azt tartalmazzák, hogy teljes napi munkaidő esetén a munkáltató egy naptári évben legfeljebb 250 óra rendkívüli munkaidőt rendelhet el. Tudni kell, hogy ebbe a fogalomba az ügyelet tartama is beletartozik. A jelenleg hatályos szabályozás megengedi, hogyha a munkáltató a szakszervezetekkel kollektív szerződésben megállapodik, akkor a rendkívüli munkaidő hosszabb, naptári évenként 300 óra is lehet. A módosítás azt tartalmazza, hogy alap esetben azéves rendkívüli munkaidő naptári évenként 400 óra lehet, és a módosítás törölné a szakszervezetek kollektív szerződésben történő megállapodását. Ez azt jelenti, hogy a törvényjavaslat a szakszervezetek szerepét kiiktatja, azaz a munkáltató 400 óra túlmunkát bármikor, bármely munkavállalónak szakszervezet nélkül elrendelhet. Nagyon gyenge érdekérvényesítést tartalmaz a Mt. 6.§.(3) bekezdése, amely általános szövegezéssel azt tartalmazza, hogy
a munkáltató a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat. Joggal vetődhet fel bennünk a kérdés: Az évenkénti 400 óra túlmunka vajon beletartozik-e az aránytalan sérelembe? Fontos tudni, hogy 2019-ben is az éves munkaidőkeret 2000 óra, és ha ezt a számot összevetjük a 400 óra túlmunkával, akkor világosan látszik, a munkavállalók által ledolgozandó éves munkaidőt a törvényjavaslat automatikusan 25 %-kal megnövelné.

A szakszervezetek, sem a MaSzSZ, sem az országos Vasas Szakszervezeti Szövetség, sem a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség nem hagyják szó nélkül, hogy a politika a tőke, a multinacionális tőke szolgálóleánya legyen.

üdvözlettel:

Mucsi Zoltán
elnök