Újabb rabszolga törvény a láthatáron

FIDESZ-es jó tanács: Ora Et Labora! azaz Imádkozz és dolgozz!

Kedves Munkavállalók!

Szatmáry Kristófnak és Kósa Lajosnak a Munka Törvénykönyvével kapcsolatos törvényjavaslata az elmúlt napokban igen széles körű publicitást kapott.
Különböző hírportálok nem mindig feltétlenül szakmai pontossággal közelítették meg a Mt. módosítását. Az egyértelműség és a tisztán látás kedvéért csatolom a törvénymódosítási javaslatot.

Törvénymódosítási javaslat


Néhány lényeges és a szakszervezetek, valamint a munkavállalók számára kedvezőtlen módosítási elképzelés:
- A jelenlegi Mt. a munkaidőkeret tartamát alap esetben 4 hónap időtartamban határozza meg, viszont a megszakítás nélküli, több műszakos, az idényjellegű, valamint a készenléti jellegű munkakörökben a munkaidőkeret időtartama 6 hónap, valamint ha a szakszervezet kollektív szerződésben megállapodik, akkor a munkaidőkeret tartalma max. 12 hónap lehet. A módosítás a kollektív szerződésben rögzíthető munkaidőkeretet 36 hónapban határozná meg. Álságos módon a törvényjavaslat azt tartalmazza, hogy erre a 36 hónapos, 3 éves munkaidőkeretre csak akkor kerülhetne sor, ha azt objektív, vagy műszaki, vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok indokolják.
Mindhárom indoklás rendkívül szubjektív, azaz a munkáltató különböző fenyegetések kilátásba helyezésével a szakszervezeteket "kényszeríthetik" a 3 éves munkaidőkeretre. Megítélésem szerint a munkaadók igen nagy lehetőséget kapnának arra, hogy a rossz munkaszervezési tevékenységüket a 3 éves munkaidőkerettel oldják meg. Nagyon fontos tudni, a törvénymódosítással a munkáltatónak lehetőséget kapnak arra, hogy mindaddig ne fizessenek túlmunka pótlékot, amíg a 3 éves munkaidőkeret nem került felhasználásra.
- Lényeges változás, hogy a hetenkénti 2 pihenőnap egyenlőtlenül is beosztható lenne ugyanúgy, mint azt az egyenlőtlen munkaidő beosztás esetén.
(A megszokott szombat, vasárnap változhat.)
- A jelenlegi Mt. rendkívüli munkaidőre (túlmunkára) vonatkozó előírásai azt tartalmazzák, hogy teljes napi munkaidő esetén a munkáltató egy naptári évben legfeljebb 250 óra rendkívüli munkaidőt rendelhet el. Tudni kell, hogy ebbe a fogalomba az ügyelet tartama is beletartozik. A jelenleg hatályos szabályozás megengedi, hogyha a munkáltató a szakszervezetekkel kollektív szerződésben megállapodik, akkor a rendkívüli munkaidő hosszabb, naptári évenként 300 óra is lehet. A módosítás azt tartalmazza, hogy alap esetben azéves rendkívüli munkaidő naptári évenként 400 óra lehet, és a módosítás törölné a szakszervezetek kollektív szerződésben történő megállapodását. Ez azt jelenti, hogy a törvényjavaslat a szakszervezetek szerepét kiiktatja, azaz a munkáltató 400 óra túlmunkát bármikor, bármely munkavállalónak szakszervezet nélkül elrendelhet. Nagyon gyenge érdekérvényesítést tartalmaz a Mt. 6.§.(3) bekezdése, amely általános szövegezéssel azt tartalmazza, hogy
a munkáltató a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat. Joggal vetődhet fel bennünk a kérdés: Az évenkénti 400 óra túlmunka vajon beletartozik-e az aránytalan sérelembe? Fontos tudni, hogy 2019-ben is az éves munkaidőkeret 2000 óra, és ha ezt a számot összevetjük a 400 óra túlmunkával, akkor világosan látszik, a munkavállalók által ledolgozandó éves munkaidőt a törvényjavaslat automatikusan 25 %-kal megnövelné.

A szakszervezetek, sem a MaSzSZ, sem az országos Vasas Szakszervezeti Szövetség, sem a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség nem hagyják szó nélkül, hogy a politika a tőke, a multinacionális tőke szolgálóleánya legyen.

üdvözlettel:

Mucsi Zoltán
elnök