Pénzmosási törvénymódosítás

Kedves Szakszervezeti Tagok!

Az Országgyűlés 2019. június 25-én elfogadott törvénymódosításával 2019. október 31-ig adott haladékot a Pmt. hatálya alá tartozó intézményeknek a teljeskörű ügyfélazonosítás elvégzésére. (Pmt: 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról. Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak is ezen törvény hatálya alá tartoznak.)

E határidő után az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak nem teljesíthetik az érintett pénztártagok megbízásait. Nem kezdeményezhetők tranzakciók egészen addig, amíg a hiányzó adatokat nem pótolják, ez azt jelenti, hogy nem vehetnek igénybe szolgáltatást, nem teljesíthető részünkre kifizetés. Azok a pénztártagok érintettek, akik 2017 júniusa előtt léptek be az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba, és akikről a pénztáruk nem szerezte be a hiányzó adatokat (pl. okmánymásolatuk nem áll rendelkezésre).

                                                                                                                                                                             
a Vasas Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa

Kedves Vasas Önsegélyező Pénztár Tagok!

A fenti azonosításra szóló felhívás változatlan formában ugyanúgy fog a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetségnél megtörténni, mint idáig. Amikor az önsegélyező pénztári tag benyújtja igényét valamelyik szolgáltatásra, akkor azzal egy időben az azonosítás is megtörténik.