2018-ban a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség újabb segélyezést vezet be

Kedves Vasas Szakszervezeti Tagok!
 
Mindannyian tudjuk, hogy ha valaki betegállományba kerül, akkor a mai magyar társadalombiztosítási kifizetések mellett, a megélhetése veszélybe kerül illetve akár egy időre el is lehetetlenülhet. A táppénz összege nagyon kevés. 
A megélhetés költségein túl jelentős többletkiadások merülhetnek fel, így pl. gyógykezelések, gyógyszerek, orvosi kezelések. Ha pedig valaki az átlagosnál hosszabb időre kerül betegállományba, annak biztos, hogy elnehezül az életvitele. A folyamatos betegállomány első két hónapjában a szakszervezeti tag anyagi segítséget kérhet és kaphat a Szakszervezettől, az Összefogás alapítványtól, illetve adott esetben a Vasas Önsegélyező pénztártól. A munkáltatótól kérhető és adható segély is csak az első egy-két hónapban nyújt némi segítséget. 
A Dunaferr DV. Vasas Szakszervezet döntés hozó testülete úgy határozott, hogy a szakszervezet anyagi lehetőségeit is figyelembe véve, a törvényi előírások betartásával, 2018. január 1-től létrehoz egy olyan segélyezési formát, amely a folyamatos táppénzes állomány hatvanadik napja után anyagi támogatást nyújt tagjainak. 
A LÉNYEG:
Az a szakszervezeti tag, aki az igénylést megelőzően már egy éve tagja a VASAS Szakszervezetnek és 60 napot meghaladóan – nem munkabalesetből (üzemi baleset, üzemi-úti baleset) adódóan – folyamatos betegállományban van, az alábbi támogatást jogosult igényelni:
a 61. naptól a mindenkor érvényes minimálbér 25%-a, azaz 2018-ban 34.500 Ft,
a 91. naptól a mindenkor érvényes minimálbér 50%-a, azaz 2018–ban 69.000 Ft.
A támogatást havonta igényelni kell!
A részletekről érdeklődni a helyi szakszervezeti elnököknél, tisztségviselőknél lehet!
 
Dunaújváros, 2017. november 23.                                                        
Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség