Aláírásra került a 2018. évi bér- és béren kívüli juttatásokról szóló megállapodás

A mai napon, 2018.február 15-én 11.35 órakor aláírásra került a DTKSZ 71. sz. módosítása, amely a 2018. évi bér- és béren kívüli juttatásokat tartalmazza. Ezzel párhuzamosan aláírására került a DTKSZ 4.11 pontja szerinti megállapodás a szociális és egyéb juttatásokról.

A 2018. évi alapbérfejlesztés a korábban megszokott hagyományoktól eltérően nem %-os mértékben, hanem személyre szólóan - a jelenlegi alapbértől függetlenül - került meghatározásra. Az alapbérfejlesztés két lépcsőben 2018. január 1., illetve július 1-jei hatállyal kerül végrehajtásra.

A fizikai állományban foglalkoztatott munkavállalók alanyi jogon 2018- jan. 1-től 30 eFt/fő/hó, július 1-től 20 eFt/fő/hó alapbérfejlesztésben részesülnek.

A szellemi állományban foglalkoztatott munkavállalók alanyi jogon 2018- jan. 1-től 20 eFt/fő/hó, július 1-től 20 eFt/fő/hó alapbérfejlesztésben részesülnek.

Megállapodás született abban is, hogy a DUNAFERR versenyképességének megőrzése érdekében további 63 MFt alapbér fejlesztési keret került meghatározásra. Ennek legfőbb célja, hogy további alapbéremeléssel az egyes szervezetek közötti, elsősorban fizikai állományban foglalkoztatott munkavállalók alapbérben mutatkozó elmaradások mérséklődjenek, továbbá preferálásra kerüljenek a termelés szempontjából kulcsfontosságú - elsősorban fizikai - munkakörben foglalkoztatott munkavállalók. Tehát a munkavállalók 2018-ban két forrásból, egyrészt alanyi jogon, továbbá másrészt a vezetők döntése alapján részesülhetnek alapbéremelésben.

A béren kívüli juttatások 2018-ban 15 %-kal emelkednek meg. (étkezési hozzájárulás, egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás, az iskolakezdési támogatás, törzsgárda jutalom, a nyugdíjasokat megillető törzsgárda biztosítási kötvénypénz, egyéb nyugdíjas támogatás).

Mucsi Zoltán
elnök

A bérharc új állomáshoz érkezett

Kedves Szaktársak /nők, tisztelt Munkatársak!

A bérharc új állomásához érkezett, ugyanis a munkáltató - látva a tárgyalásokon az Ifi és a Vasas egységét- nemtelen, alaptalan vádakkal igyekszik a munkavállalókat az Ő érdeküket következetesen képviselő szakszervezetekkel szembe állítani. Az az állításuk pedig hazugság, hogy "Sajnálatos módon bármilyen komoly indoklás nélkül tárgyaló partnereink elutasították ajánlatunkat. Ismételten nem láttunk részükről hajlandóságot, hogy az üres ígéretekről lemondjanak és a realitásoknak megfelelően álljanak a helyzethez. Visszatértünk a szakszervezetek kiinduló álláspontjához, amely nem képes perspektívát mutatni az embereknek, a totális „egyenlősdire” alapoz, a Dunaferr számára pedig nem teszi lehetővé, hogy versenyképes pozíciót érjen el a munkaerő piacon."

Ez a nagy nyilvánosság tett kijelentés kimeríti a szakszervezetek jó hírnevének megsértését.
A jó hírnév megsértését jelenti különösen, ha valaki más személyre, vagy jogi személyre vonatkozó és a jogi személyt sértő, valótlan tényt állít vagy híresztel, vagy valós tényt hamis színben tüntet fel. Véleményünk szerint a munkáltató valótlan tényállítása objektíve alkalmas az érintett szakszervezetek hátrányos társadalmi megítélésének kiváltására.
Ennek következményeivel számolnia kell!

Tájékoztatásul közöljük, hogy a munkáltató a 2018. február 2.-i bértárgyalásra megint írásos javaslat nélkül érkezett és csak szóban tette meg új javaslatát. Ennek is köszönhető, az a kapkodás, amely oda vezetett, hogy a délelőtt folyamán megváltoztatták a reggeli tárgyaláson az általuk elmondottakat.

A munkáltató megfontolatlan kapkodását jól minősíti, hogy 2018. február 2.-án délután 3 órakor a délelőtt 11-kor tett kijelentésüket visszavonták!!! Ennek megfelelően az 5 számú tájékoztatónk végén a "Legnagyobb meglepetésünkre ............................" bekezdés érvénytelen!!!

Kijelentjük, hogy a két szakszervezeti tárgyaló delegáció a testületeik véleményét képviselve úgy járt el, ahogy az tőlük az adott helyzetben elvárható volt.

A munkáltató 2018. február 2.-án átlépte a jó ízlés határát, kilépett a korrekt tárgyaló partner szerepéből. Görcsösen ragaszkodik a moszkvai utasítások és a gyárvezetők akaratának végrehajtásához. Jól látható, hogy a munkáltatót nem érdekli a munkavállalók nagy többségének véleménye.

Innen üzenjük Petőfi Sándor örökbecsű sorait idézve Evgeny Tankhilevichnek, Dr. Sevcsik Mónikának, Gyerák Tamásnak és a gyárvezetőknek, hogy

"Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!"

Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség