Az ISD Dunaferr Zrt. alapszervezete tisztújító küldöttértekezletet tartott

Molnár László elnök a 2014-2019. évek időszakáról szóbeli kiegészítést
tett a kiadott beszámolóhoz.

A beszámoló elfogadását követően a küldöttek elnököt és alelnököt
választottak. Az ISD Dunaferr Zrt. alapszervezetének elnökének Hegedüs
Lászlót, elnökhelyettesének Eszenyi Andrást választották meg.

Munkájukhoz ezúton is sok sikert kívánunk.