A bérharc új állomáshoz érkezett

Kedves Szaktársak /nők, tisztelt Munkatársak!

A bérharc új állomásához érkezett, ugyanis a munkáltató - látva a tárgyalásokon az Ifi és a Vasas egységét- nemtelen, alaptalan vádakkal igyekszik a munkavállalókat az Ő érdeküket következetesen képviselő szakszervezetekkel szembe állítani. Az az állításuk pedig hazugság, hogy "Sajnálatos módon bármilyen komoly indoklás nélkül tárgyaló partnereink elutasították ajánlatunkat. Ismételten nem láttunk részükről hajlandóságot, hogy az üres ígéretekről lemondjanak és a realitásoknak megfelelően álljanak a helyzethez. Visszatértünk a szakszervezetek kiinduló álláspontjához, amely nem képes perspektívát mutatni az embereknek, a totális „egyenlősdire” alapoz, a Dunaferr számára pedig nem teszi lehetővé, hogy versenyképes pozíciót érjen el a munkaerő piacon."

Ez a nagy nyilvánosság tett kijelentés kimeríti a szakszervezetek jó hírnevének megsértését.
A jó hírnév megsértését jelenti különösen, ha valaki más személyre, vagy jogi személyre vonatkozó és a jogi személyt sértő, valótlan tényt állít vagy híresztel, vagy valós tényt hamis színben tüntet fel. Véleményünk szerint a munkáltató valótlan tényállítása objektíve alkalmas az érintett szakszervezetek hátrányos társadalmi megítélésének kiváltására.
Ennek következményeivel számolnia kell!

Tájékoztatásul közöljük, hogy a munkáltató a 2018. február 2.-i bértárgyalásra megint írásos javaslat nélkül érkezett és csak szóban tette meg új javaslatát. Ennek is köszönhető, az a kapkodás, amely oda vezetett, hogy a délelőtt folyamán megváltoztatták a reggeli tárgyaláson az általuk elmondottakat.

A munkáltató megfontolatlan kapkodását jól minősíti, hogy 2018. február 2.-án délután 3 órakor a délelőtt 11-kor tett kijelentésüket visszavonták!!! Ennek megfelelően az 5 számú tájékoztatónk végén a "Legnagyobb meglepetésünkre ............................" bekezdés érvénytelen!!!

Kijelentjük, hogy a két szakszervezeti tárgyaló delegáció a testületeik véleményét képviselve úgy járt el, ahogy az tőlük az adott helyzetben elvárható volt.

A munkáltató 2018. február 2.-án átlépte a jó ízlés határát, kilépett a korrekt tárgyaló partner szerepéből. Görcsösen ragaszkodik a moszkvai utasítások és a gyárvezetők akaratának végrehajtásához. Jól látható, hogy a munkáltatót nem érdekli a munkavállalók nagy többségének véleménye.

Innen üzenjük Petőfi Sándor örökbecsű sorait idézve Evgeny Tankhilevichnek, Dr. Sevcsik Mónikának, Gyerák Tamásnak és a gyárvezetőknek, hogy

"Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!"

Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség