A Dunaferr Dv. Vasas Szakszervezeti Szövetség reakciója a Bónusz bejelentésére

Tisztelt Munkavállalók!

Tudjátok, hogy 2017. január óta a munkáltató a mai napig nem volt hajlandó érdemben tárgyalni a szakszervezetekkel a munkavállalók többlet anyagi elismerését szolgáló javaslatunkról. 2017. január óta az időhúzás eszközét alkalmazva mindig valamilyen homályos távoli ígérettel kecsegtetve kibújtak az érdemi párbeszéd alól. A senki által nem ismert új tulajdonosra hivatkozva azt éreztették, hogy még nem jött el az idő a megállapodás megkötésére. Lassan-lassan már mi is úgy tekintünk az új tulajdonosra, mint a Messiásra. Igen, a Messiásra, aki majd egy csapásra megold mindent és felvirrad a Vasmű csillaga. Az elmúlt napokban megismerhettük az un. bónuszösztönzési rendszert, amelynél a munkáltató azt sugallja a kommunikációjában, hogy szinte minden Vasműs munkavállaló 120.000,- Ft-os többletjuttatásban részesülhet, ha ...., ha ...., ha ..... Túl sok a ha!

A szakszervezetek - itt még a Dunaferr Ifjúsági Szervezet a Vasassal egy állásponton volt - 2017.június 15-i határidővel ismételten követelték a munkáltatótól, hogy hozzanak közösen tető alá egy - a munkavállalók anyagi elismerését előmozdító - megállapodást, amely  az idei évre  a középtávú megállapodás  alapján járó béremelésen (1,7 %) felül többletjuttatást tartalmazna a dolgozóknak.

A munkáltató azonban mereven elzárkózott a feltétel nélküli többlet anyagi juttatástól és arra hivatkozott, hogy a 2015-ben megkötött középtávú bérmegállapodást teljesítette és nincs más kötelezettsége.

Emlékeztetőül a bérmegállapodás szerves része volt az alábbi kitétel:

„Amennyiben a jelen megállapodás megkötésének időpontjához képest ténylegesen radikális acélipari piaci, illetve makrogazdasági változás következik be, ami az ISD DUNAFERR Csoport eredményét lényegesen befolyásolja, úgy abban az esetben az adott évre vonatkozó - a középtávú megállapodásban rögzített – alapbérfejlesztés mértékét a megváltozott helyzetnek megfelelően módosítani kell és erről a feleknek tárgyalást kell lefolytatniuk.”

A munkáltatói járulékcsökkentésből adódó megtakarításnál (kb. 1 mrd Ft) kézzelfoghatóbb dolgot nehéz elképzelni, hiszen az teljesen egyértelműen növeli a vállalat eredményét („ingyen pénz”) és akkor még nem beszéltünk a cég pénzügyi eredményéről, amely minden jel szerint sokkal jobb volt 2016-ban, mint 2015-ben, valamint úgy tűnik jobb lesz idén, mint 2016-ban. Tehát elmondható, hogy jelentősen megváltozott a helyzet. Ezért véleményünk szerint minden szempontból indokolt, hogy a megváltozott makrogazdasági helyzethez igazítsuk a munkavállalók többletjövedelemhez történő jutását.

Nem értjük a munkáltatónak azt a magatartását, amely a Vasas Szakszervezetek követelését semmibe veszi, és azt sejteti a dolgozókkal, hogy további kiszervezésekkel, esetleg létszámleépítéssel kívánja az előttünk ismeretlen üzleti tervben megfogalmazott létszám feltételt teljesíteni.  

Munkavállalók!

A Vasas Szakszervezet nem veszi tudomásul ezt a munkáltatói magatartást és felhív minden Munkavállalót arra, hogy csatlakozzon a Vasas Szakszervezet alábbi követeléseihez:

Követeljük:

  1. A munkavállalók anyagi megbecsülését. Minden munkavállaló alanyi jogon legkésőbb az idei évben kapjon érezhető, feltételekhez nem kötött anyagi juttatást. Ennek fedezete a munkáltató „zsebében van”.
  2. A munkáltató lássa be, hogy az eddigi kiszervezések is eredménytelenek voltak és a jövőben egyetlen egy kiszervezést se hajtson végre.
  3. A munkáltató ésszerű munkaszervezéssel, az ahhoz szükséges létszám biztosításával szervezze meg a termelést, ezzel párhuzamosan szüntesse meg a dolgozók kizsigerelését, a mértéktelen túlóráztatást.

Itt az idő, döntsük el, hogy mi Vasasok a későbbi akcióinkban együtt cselekszünk saját érdekeinkért, vagy nyuszi módra hallgatunk!

Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség
Elnöksége

Keresés