Tájékoztató a Vasas Önsegélyező Pénztár küldött-közgyűléséről

Kedves VÖP Tagok!
 
Ezúton tájékoztatok minden VÖP Tagot, hogy a Vasas Önsegélyező Pénztár 2017. máj. 16-án tartotta meg idei küldöttközgyűlését. A küldöttközgyűlés az alapszabályt a törvényi változások miatt több ponton módosította. Remélem, hogy a módosított alapszabály hamarosan megjelenik a VÖP honlapján.
 
A küldöttközgyűlésen IT tag és EB tag választására is sor került. A választások oka az volt, hogy az IT-ben Tarsoly Imréné nyugdíjba vonulása miatt IT tagsági tisztségéről lemondott, továbbá munkaköri, illetve munkahelyei elfoglaltsága miatt Szombathné Magyari Ildikó EB elnöki tisztségéről lemondott és a jövőben csak EB tagként kíván munkát végezni. 
Végh Balázs szaktárs pedig bejelentette, hogy EB tisztségéről lemondott.
 
A küldöttközgyűlés Tarsoly Imréné helyett a munkaszervezetben dolgozó Bogácsné Kiss Katalin választotta meg IT tagnak.
Az EB tisztségéről lemondott Végh Balázs helyett a küldöttközgyűlés a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség támogatásával az ISD Dunaferr Zrt. Meleghengerműben dolgozó Kardos Adélt szakszervezeti tagunkat választotta meg EB tagnak.
Tekintettel arra, hogy Szombathné Magyari Ildikó EB elnöki tisztségéről lemondott, a küldöttközgyűlés a VÖP EB elnökének Kardos Adélt választotta meg.
 
Kardos Adél szaktársunknak ezúton gratulálunk és nagyon jó, eredményes munkát kívánunk.
 
Szaktársi üdvözlettel:
 
Mucsi Zoltán
elnök