A Szakszervezetek kérdeznek, a Dunaferr vezetése válaszol - Fontos kérdések és válaszok!

Kedves Munkavállalók!
A kollektív szerződés aláírására jogosult szakszervezetek a közelmúltban hozzájuk beérkezett kérdéseket csokorba szedve a partneri együttműködés jegyében felkérték a munkáltatót, hogy a kérdésekre szíveskedjen választ adni.
A munkáltató képviselői ÉT ülés keretében válaszoltak a kérdésekre, amelyeket egységes szerkezetben az alábbiakban olvashattok.
Dunaújváros, 2014. június 13.
Mucsi Zoltán  Oláh István
Elnök               elnök

 TÁJÉKOZTATÓ  

a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség által a 2014. május 28-i ÉT ülésen feltett konzultációs kérdésekre a 2014. június 12-én megtartott ÉT ülésen adott válaszokról

Gazdasági jellegű kérdések  

 1. A 2014. évre tervezett beruházások jelenleg milyen állapotban vannak? A beruházásokkal kapcsolatos szerződések teljes egészében teljes egészében megkötésre kerültek-e? Hogyan állnak a beruházáshoz kapcsolódó anyag megrendelések? 

Tankhilevich úr elmondta, hogy az I. sz. kohó építése rendben folyik, biztosnak látja a 2014. augusztus 20-i átadási időpontot. A Meleghengermű modernizációs felújítása pillanatnyilag áll, mert az egyik beruházóval komoly jogviták vannak. Tankhilevich úr azt is elmondta, hogy a Meleghengermű beruházásnak finanszírozási problémái is vannak és komolyan számít arra, hogy a kormány által egyelőre még csak lebegtetett segítséget a Dunaferr Társaságcsoport megkapja. 

 1. A korábbi veszteséges évekhez viszonyítva milyen a likviditási helyzet a 2014.I-V. hónapok tekintetében? 

Tankhilevich úr tájékoztatása szerint a 2014. I-V. hó eredményei megfelelőek, a likviditást ezeknek a hónapok vonatkozásában jónak értékeli. A 2014. VI. hónapra már ezek a pozitívumok nem érvényesek, mert ebben a hónapban – beleértve a szabadságos bér kifizetését, projektek finanszírozását, a bankok felé fennálló tartozások kiegyenlítését – veszteségeink vannak. Ebben a témakörben a 2014. június 16-ával kezdődő héten ideérkező Potapov úrral részletesen tárgyalni fognak. 

 1. A kormányzat által tervezendő stratégiai megállapodás megkötése esetén mi az álláspont a II. sz. kohó rekonstrukciójával kapcsolatban, és a stratégiai megállapodás vagy a donyecki akarat lesz az erősebb a lebegtetett csoportos létszámcsökkentés témakörében? 

Tankhilevich úr egyértelműen közölte, hogy a II. sz. kohó felújítása a tulajdonosnál nincs napirenden, tehát egyelőre a II. sz. kohó felújításával reálisan nem számolhatunk. Nagyon komoly problémát jelent számunkra, hogy a Prinzhorn Csoport 45 milliárd Ft-os befektetéssel jelentős bővítést hajt végre Dunaújvárosban, a Hamburger Hungáriában. Számunkra komoly feladatot jelent, hogy 2016-tól a kohógázt hasznosítanunk kell. Tankhilevich úr utalt arra is, valószínűnek látja azt a megoldást, hogy az I. sz. kohó újraindítása után egy ideig még a II. sz. kohó is működni fog amennyiben az alapanyag finanszírozása megoldódik. 

 1. A 2014-ben végrehajtott csoportos létszámcsökkentésnek mikor lesz számszerűen kimutatható, kézzel fogható eredménye? 

Tankhilevich úr elmondta, tekintettel arra, hogy a már végrehajtott csoportos létszámcsökkentés egyelőre csak többletkiadásokkal járt, kézzel fogható számszerű eredményt legfeljebb csak 2015. második félévében fogunk tapasztalni. 

Napi gazdasági ügyek 

 1. Hosszabb idő óta élénken foglalkoztatja elsősorban az érintett munkavállalókat a hideghengerműi csomagolás, a tűzoltóság és a salakfeldolgozás (a Nagyolvasztóművet és az Acélművet illetően) a munkáltató személyében bekövetkező változás (kiszervezés). Jelenleg hogyan áll ez a tevékenység és milyen megvalósítási határidő látszik a csomagolásnál, a tűzoltóságnál és a salakfeldolgozásnál? 

Az un. kiszervezések témakörében jelenleg csak a tűzoltóság kiszervezése van a legelőrehaladottabb állapotban, azonban ezt a munkát nagymértékben akadályozza a jogi oldalon felmerült tisztázatlan témakörök megoldása. Véleménye szerint talán 2014. augusztus 1-jén történhet meg a munkáltató személyében bekövetkező változás. dr. Mezőközy András HR igazgató közölte, hogy a megállapodások során érvényesíteni kívánják azt, hogy a kiszervezett munkavállalók a kiszervezés napjától számított egy évig még a DTKSZ juttatásait kapják.

A többi már ismert és tervezett kiszervezésekre csak később kerül sor. 

 1. Több olyan munkájukat kiválóan végző kölcsönzött munkavállalót foglalkoztatnak a társaságcsoportnál, akiknek a folyamatos „hosszabbítgatásokat” figyelembe véve a kölcsönzési időszak eléri az 5 évet. A társaságcsoport érdeke lenne, hogy a vezetés értékelése alapján megfelelő munkát végző kölcsönzött munkavállalók a társaságcsoport egyes egységeinek állományába kerüljenek. Kérdés: Cégvezető úrnak mi az állásfoglalása ebben a témakörben? 

Tankhilevich úr és dr. Mezőközy úr közölte, hogy tudnak erről a problémáról és ők sem tartják teljesen jogszerűnek a folyamatos „meghosszabbítgatásokat”. Elképzelésük szerint 2015. január 1-től a kölcsönzött munkavállalók határozott idejű munkaszerződéseiket szeretnék határozatlan idejűvé átalakítani. Azokat a kölcsönzött munkavállalókat, akiknek a magas szintű szakmai tudására a jövőben is szükség lesz, az 5 év lejártával Dunaferr-es állományba kívánják átvenni. 

 1. A sajtóból közismert, hogy az ISD Dunaferr Zrt. a Hungaro Invest Kft-vel fennálló szerződéses jogviszonyt felmondta. Kérdezzük, hogy az ISD Kokszoló Kft. területén a szárazoltó berendezés és kazán rekonstrukciójával a társaságcsoporton belül vagy külső vállalkozáson keresztül kívánunk foglalkozni? 

Tankhilevich úr elmondta, hogy ismeri a problémát és megítélése szerint saját munkavállalóinkkal kell a problémát megoldani. 

 1. A Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség, mint részvénytulajdonos részletes számszaki információt kér arról, hogy a 2014-ben eddig megvalósított csoportos létszámcsökkentés, illetve létszámcsökkentés milyen anyagi terhet jelentett a társaságcsoport számára ? (A munkavállalók részére történt kifizetések, + járulékok.) 

dr. Mezőközy András elmondta, hogy jelenleg nem állnak rendelkezésükre konkrét adatok, de nyomatékos kérésünkre – amelynek keretében hangsúlyoztuk, mint tulajdonosok kérjük az adatokat – megígérte, hogy rövid időn belül az adatokat átadja. 

 1. Az ukrán belpolitikai helyzetet illetően teljes bizonytalanságban vagyunk, mert a helyzet a szó szoros értelmében nap, mint nap változik. A jelenlegi ismeretek birtokában kérdezzük, hogy az ukrán belpolitikai helyzet Donyecket érintő szálai hogyan befolyásolják a bugabeszállítást? Nem gondolt-e arra a menedzsment, hogy javaslatot tegyen a főrészvényesek felé arra vonatkozólag, hogy a II. sz. kohó rekonstrukciójával foglalkozzanak? Ugyanide tartozik az a kérdésünk is, hogy a rövid ideig valószínűleg együttesen működő I.-II. sz. kohók tekintetében biztosított lesz-e a folyamatos anyagellátás?

Tankhilevich úr is úgy látja, hogy az ukrán belpolitikai helyzet tárgyilagosan nehezen ítélhető meg, az események szinte kiszámíthatatlanok. Feltételezi, a kohászati bázis problémamentesen tovább fog működni, ugyanakkor utalt arra, hogy a főrészvényesek a II. sz. kohó jövőbeni működésével nem kívánnak foglalkozni. A folyamatos anyagellátásért mindent megtesznek. 

 1. Több észrevételt kaptunk, hogy a hatályos SZMSZ-t a vezetők a gyakorlati munka során nem veszik figyelembe és operatív ad hoc munkavégzés folyik. Kérdés: Mikor fog a társaságcsoport minden területén az SZMSZ érvényesülni?        

Mind Tankhilevich úr, mind dr.Mezőközy úr kérdésünket meglepetéssel fogadta. Közölték, hogy nekik erről a problémáról nincsenek információik. Néhány példával illusztráltuk a jelenlegi átláthatatlan helyzetet, amelyre úgy reagáltak, hogy kérik, minden esetben nevezzük meg azt a területet és azokat a vezetőket, ahol az SZMSZ-t nem tartják be. Kérésünkre ígéretet kaptunk arra, hogy főosztályvezető szintig a jelenlegi SZMSZ szerinti vezetői beosztásokat és személyeket konkrétan megnevezik. 

 1. Az ISD Dunaferr Zrt területén több helyen a munkavállalók „saját jól felfogott érdekük alapján” kénytelenek voltak olyan közös megállapodást aláírni, amely a Munka törvénykönyvének a munkavállalókat védő rendelkezéseit módosították. Így pl. nem kötelező 14 egybefüggő napot szabadságként kiadni, az életkorhoz igazodó pótszabadság kiadása pedig elhalasztható akár 2015. december 31-ig is. A munkáltató tevékenységet azért is kifogásoljuk, mert megítélésünk szerint a végrehajtás előtt nem történt véleménykérés sem a Központi Üzemi Tanácstól, sem a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetségtől. Megítélésünk szerint a munkavállalók tartva egy későbbi létszám leépítési retorziótól, félelmükben kénytelenek voltak aláírni a közös megállapodást. Ön etikusnak és törvényesnek tartja a humán terület intézkedését? 

Tankhilevich úr és dr.Mezőközy úr ezt a felvetésünket is meglepetéssel fogadták. Kiderült, hogy az általunk jelzett témakörökben valószínűleg a helyi vezetők önállóan intézkedtek. A szakszervezetek kifogásolták azt az alsóbb szintű vezetői magatartás, hogy ilyen fontos témakörökben nemhogy a szakszervezeteket, nemhogy az üzemi tanácsokat, de még a HR igazgatót sem tájékoztatták. 

Az ISD Dunaferr Zrt. határidő feladata 

 1. Már csak néhány nap van hátra, hogy a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások május 31-ig elektronikus formában közzétegyék éves beszámolójukat. Idén ez a határidő 2014.június 2-ra módosult. A tavalyi év tanulságait figyelembe véve kérdezzük, hogy mikor készül el az ISD Dunaferr Zrt. beszámolója? Kit fog terhelni a mulasztás esetén első ízben kiszabható 500 eFt-ig terjedő bírság, majd a további esetleges csúszásoknál a további adóbírság ? 

Tankhilevich úr jelezte, tisztában vannak azzal, hogy a határidőre nem készült el az ISD Dunaferr Zrt. mérlegbeszámolója. Tudja, hogy ezzel kapcsolatban valószínűleg bírságot kell fizetni, de azt is jelezte, ez a mulasztás nem a cégvezetés hibája miatt következett be. Még mindig nem kapták meg a főrészvényestől azt a fontos okiratot – komfortlevél -, amely alapján a közgyűlést össze lehetne hívni. Ennek kapcsán a Vasas Szakszervezet tárgyaló delegációja érthetetlennek tartotta azt a tényt, hogy akkor, amikor a valószínűsíthető 500 eFt bírság kifizetését ilyen természetesnek veszik, a műhelyben meghibásodott hűtőszekrény javítására vagy esetleges cseréjére a 36-38 Co-os üzemi hőmérsékletre tekintettel egyelőre nincs lehetőség. 

Kitekintés a jövőbe 

 1. A közelmúltban megjelent jogszabályi háttér alapján kérdezzük a munkáltatót, hogy a jóléti, szociális járandóságok témaköréhez kapcsolódva hogyan kíván foglalkozni a munkáltató vissza nem térítendő lakáscélú kölcsönének lehetőségével? 

dr.Mezőközy András HR igazgató közölte, hogy az ezzel a témakörrel kapcsolatos szakmai előadáson az ISD Dunaferr Zrt. egyik szakembere 2014. június 16-án részt vesz és a tapasztalatok, információk birtokában újra szót váltunk ebben a témakörben. A tárgyalófelek rögzítették, hogy a DTKSZ szerint nálunk nincs cafeteria rendszer. 

 

Dunaújváros, 2014. június 13.

A szakszervezetek tárgyaló delegációi

 

Keresés