Fontos kérdések és válaszok az ÉT ülésen

A DTKSZ kötésére jogosult szakszervezetek (a továbbiakban: szakszervezetek) kezdeményezésére a munkáltató képviselőivel 2014. november 20-án ÉT ülés keretében megvitatták a társaságcsoport helyzetével kapcsolatos témaköröket. Az ÉT ülésen a szakszervezetek tárgyalódelegációja mellett Evgeny Tankhilevich cégvezető úr, dr. Mezőközy András HR-igazgató vett részt.

A tárgyaló delegáció egyrészt a 2014. november 19-i SZT ülésen, másrészt a Dunaferr Ifjúsági Szervezet választmányán elhangzottak alapján egyeztettek a munkáltató képviselőivel.

 

1. A tárgyaló delegáció kiszervezésekkel kapcsolatos kérdéseire Evgeny Tankhilevich elöljáróban elmondta, hogy a vállalati stratégia legfőbb célja a felhalmozott adósság ellenére a túlélés és a biztonságos működés. E fő célok érdekében kell alárendelni az operatív feladatokat és a vezetés a szakterületi vezetőkkel folyamatosan vizsgálja, hogy melyek azok a területek, amelyeken kiszervezéssel, átalakítással költséget lehet csökkenteni. A költséghatékonyság növelésének más módszereivel kapcsolatos kérdésre cégvezető úr elmondta, további beruházásokra további pénzeszközökre van szükség, - pl. alapanyagból a legjobbat, a félbehagyott beruházások folytatása – mert ez a túlélés célja. Szakszervezeti oldalról hangsúlyoztuk, hogy a kiszervezések véleményünk szerint veszélyeztetik a társaságcsoport biztonságos működését és nem tartjuk kellően megalapozottnak akár a darukarbantartás, a karbantartás, akár a védőfelszereléssel kapcsolatos feladatok, hengerműi villamos üzem motorkarbantartóinak kiszervezését. Hiányoltuk a gazdasági indokokat, hatástanulmányokat, azokat a szakmai indokokat, amelyek alátámasztanák az előterjesztéseket.
2. A 2015. évi karácsonyi bér beépítésével kapcsolatos munkák részletes megbeszélésére 2014. november 25-én kerül sor dr.Mezőközy András HR igazgatónál. Ugyanekkor fogjuk a szakmai egyeztetést megtartani a kölcsönzött munkavállalók un. 5 éves lejárati idejével kapcsolatban. A Lemezalakítómű elnökének kérése alapján rögzítettük, hogy az időnként megszakítás nélküli munkarendben dolgozó munkavállalóknál 2014. december 1-től visszaáll a három műszakos munkarend. Ez azt jelenti, hogy az érintett munkavállalókat a karácsonyi bér beépítése során nem fogja aránytalan hátrány érni.
3. Tájékoztatást kértünk a beruházásokkal kapcsolatosan. A munkáltató elmondta, hogy a Meleghengermű beruházás a legfontosabb a minőségi végtermék kibocsátás miatt. A II. sz. kohóátépítés előkészítési feladatait elkezdték, három hónapos időtartamra egy kohós üzemmóddal terveznek, a többit már az új átépített kohókkal.
4. Kérdést intéztünk az önkéntes távozási programmal kapcsolatban elterjedt hírekkel összefüggésben. Az információk szerint bárki önállóan dönthet a munkáltatótól történő távozásáról. Elterjedt, hogy ilyen esetben a távozáshoz nem kell a munkahelyi vezető beleegyezése. Dr. Mezőközy András határozottan cáfolta, hogy ilyen intézkedés nincs, eddig is, aki önként távozni akart, egyedi elbírálás tárgyát képezte, amit a munkahelyi vezetőnek is jóvá kellett hagynia.
5. Az Innovációs főosztálynál elmaradt 2014. évi alapbérfejlesztést cégvezető úr személyesen intézi egy héten belül.
6. A szakszervezetek a munkabéke érdekében kérték, hogy még ebben az évben, december közepéig írjunk alá egy olyan megállapodást, hogy az I. sz. kohó építésével kapcsolatban hozott - munkavállalói és nyugdíjas áldozatvállalásokat megköszönve – a 2014. évi DTKSZ-t érintő megszorító intézkedéseket tárgytalannak tekintik. Ez azt jelenti, hogy 2015. január 1-től a DTKSZ béren kívüli juttatással kapcsolatos korlátozások megszűnnek.
7. Konkrét számok nélküli informális egyeztetést folytattunk a 2015. évi bér- és szociális juttatások témakörében. A munkáltató felhívta a szakszervezetek figyelmét arra, hogy elsősorban a meleghengerműi beruházások befejezése, másrészt a II. sz. kohó átépítése miatt elképzelhető, hogy valamilyen, a tárgyévre szóló átütemezési javaslatokat fog tenni. Erről még most korai beszélni, hiszen a 2015. évi inflációs előrejelzés sem ismert.
8. Megállapodtunk a munkáltatóval, hogy 2014. december 15-én várhatóan 13.30 órakor munkásgyűlés keretében Evgeny Tankhilevich tájékoztatja a munkavállalókat a Dunaferr Társaságcsoport 2014. évi eredményeiről, problémáiról és iránymutatást ad a 2015-ös évre.

Dunaújváros, 2014. november 21.
A szakszervezetek képviselői

Keresés