A Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség ÁLLÁSFOGLALÁSA a részvények felülbélyegzésével kapcsolatban kialakult helyzetről

Az alaptőke leszállítása miatt a részvények leadásával kapcsolatban a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség már 2017. május 17-én a várható problémák megjelölésével levelet írt dr. Nagy Péter ügyvéd úrnak, majd miután dr. Nagy Péter úr az alapvető udvariassági formákat is figyelmen kívül hagyva nem válaszolt a levelünkre, 2017. június 2-án a válaszadását megsürgettük.

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy dr. Nagy Péter úr a mai napig nem válaszolt kérdéseinkre.

A Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség előre látta azokat a problémákat és anomáliákat, amelyek sajnos teljesültek. Végtelen hosszúnak tűnő 3-4-es sorokban, a tűző napon a tisztes életkort megélt fájós lábú nyugdíjasok és munkavállalók kénytelenek voltak várakozni azért, hogy az előírt kötelezettségüknek eleget tegyenek.

A részvény leadására várakozó emberekkel történt többszöri beszélgetéseink során olyan nagyfokú, a munkáltatóval és a felső vezetőkkel szembeni ellenérzésekről győződhettünk meg, amelyeket itt – mivel azok nyomdafestéket nem tűrnek – nem írhatunk le. Amint már a részvényleadás első napjának délelőttjén megállapíthattunk, a humanitárius szempontokat messzemenően figyelmen kívül hagyva a munkáltató és a vele szerződésben álló dr. Nagy Ügyvédi Iroda ezzel az akcióval csúfosan megbukott.

A Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség teljes mértékben egyetért és azonosul mindazokkal a véleményekkel, észrevételekkel, amelyek gyalázatosnak tartják ezt a dr. Nagy Ügyvédi Iroda által szervezett akciót. Mi is érthetetlennek tartjuk, hogy egyszerű matematikai számítást alapul véve miért nem lehetett ezt a részvényleadási folyamatot sokkal gördülékenyebben lebonyolítani és időben lényegesen hosszabb intervallumot megállapítani a részvények leadására.

A DUNAFERR DV. VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG TELJES MÉRTÉKBEN ELHATÁROLJA MAGÁT AZOKTÓL A PROBLÉMÁKTÓL, AMELYEK A TŰZŐ NAPON ÓRÁK HOSSZAT ÁLLÓ MUNKAVÁLLALÓKAT ÉS A NYUGDÍJASOKAT AKARATUKON KÍVÜL ÉRTE.

Őszintén reméljük, hogy a részvények visszaadásának 2017. július 10-12. közötti időpontjára sikerül majd megfelelő szaktudással rendelkező szakemberek véleményét is figyelembe véve kialakítani a sokkal humánusabb és gördülékenyebb ügyintézést.

A Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség ezúton fejezi ki köszönetét azoknak a munkatársaknak, akik igen nagy türelemmel, hozzáértéssel próbáltak ezzel az emberileg is nyomasztó feladatokkal megbirkózni és a részvényesek ügyét korrekten intézni.

Dunaújváros, 2017. június 14.

a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség
Elnöksége

Keresés