Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség - DUNAFERR

VASAS-KOHÁSZ nap 2017.

Kedves Munkavállalók!
 

A Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség ezúton tájékoztatásul közli, hogy a munkáltatóval történt egyeztetés alapján a Vasas-Kohász nap a munkáltató tervei szerint

2017. július 14-én 16 órától kerül megrendezésre a Vasmű téren.

A rendezvénnyel kapcsolatos egyeztetések folynak, a konkrétumokról a későbbiekben adunk tájékoztatást.
 

Dunaújváros, 2017. május 30.

Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség

Részvény felülbélyegzés Frissítés 2 - meghatalmazás minta

Kedves Részvénytulajdonosok!

A részvények felülbélyegzéséről szóló információnkhoz kapcsolódva tájékoztatom a T. Részvénytulajdonosokat, hogy bármilyen akadályoztatás esetén az alábbiakban - letölthető - meghatalmazással gyakorolhatják részvényesi jogaikat.

Természetesen arra is mód van, hogy a meghatalmazott a részvényeket közjegyzői, vagy ügyvéd által ellenjegyzett okirattal adja át felülbélyegzésre.

Szaktársi üdvözlettel:
Mucsi Zoltán
elnök

Letölthető, kinyomtatható dokumentum: http://www.dunaferrvasas.hu/letoltheto/meghatalmazas_minta.pdf

Részvény felülbélyegzés

Kedves Dunaferr-es Részvénytulajdonosok!

Ez év elején a munkáltató minden részvénytulajdonost tájékoztatott arról, hogy az új részvényjegyzések mellett a már birtokotokban lévő részvények felülbélyegzésére is sor kerül. A mai napon megjelent felhívás szerint minden részvényes 2017. június 12-14. 7-15 óra közötti időpontban a Vasmű tér 1-3. szám alatti Humán Intézet 105-ös termében köteles részvényeit felülbélyegzés céljából átadni.

Nagyon fontos:
Ha a részvénytulajdonos a megjelölt időpontban a részvényeit bármilyen oknál fogva nem adja át, az át nem adott részvényeket a Ptk. 3:315 §. (3)  bekezdése értelmében az ISD Dunaferr Zrt. érvénytelenné nyilvánítja. Az érvénytelenített részvények helyett az ISD Dunaferr Zrt. új részvényeket állít elő, amelyeket az érvénytelenné nyilvánított részvényeinek tulajdonosait illetik meg.

Frissítés:

Azok a részvénytulajdonosok, akik az előre meghatározott időpontban nem adják le részvényeiket, jelentős többletköltséget lesznek kénytelenek elviselni. A többletköltségek összetétele a megsemmisítéssel kapcsolatos közjegyzői és egyéb díjak, valamint az új részvények tervezésének, előállításának nyomdai költségei. Ebből következően alapvető érdeke minden részvénytulajdonosnak, hogy együttműködjön a munkáltatóval, ha nem akar jelentős többletköltségeket viselni !!!

A felülbélyegzett részvények visszaadásának helye és ideje: 2017. július 10-12. 7-15 óra között időpontban a Vasmű tér 1-3. szám alatti Humán Intézet 105-ös termében. 

Szaktársi üdvözlettel:
Mucsi Zoltán
elnök

Keresés