Használd ki adókedvezményedet a jövődért

 
A 20 ÉVES Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár ajánlata 2016. évi adókötelezettsége csökkentésére

Felhívjuk Tagjaink figyelmét, hogy az előző évekhez hasonlóan ismét mód van arra, hogy a Pénztárba egyszeri többletet fizessenek be. Az SZJA törvény értelmében az önkéntes pénztárba befizetett összeg 20%-át igényelhetik vissza adókedvezményként! Az adókedvezmény továbra is csak a saját befizetés után jár.
Hangsúlyozottan ajánljuk Tagjainknak, hogy amennyiben módjuk van többletbefizetésre, használják ki ezt a lehetőséget, a jelenleg igénybe vehető adókedvezményt idős korra szóló megtakarításuk gyarapítására!
Pénztárunk az eltelt évek alatt igen szép hozammal gyarapította tagjai megtakarításait.
Vagyonkezelőinkkel a jövőben is azért dolgozunk, hogy pozitív hozamokkal járuljunk hozzá időskora anyagi biztonságához, így a befizetése hozamokkal növelten gyarapítaná időskorára szóló megtakarítását.
Az igénybevehető adókedvezmény szabályozása és feltételei 2014. évtől alapvetően változtak és egyszerűsödtek.
"Az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat alapján érvényesíthető összes kedvezmény nem haladhatja meg az adóévben a 150.000 forintot, függetlenül attól, hogy a magánszemély mikor tölti be a rá irányadó öregségi nyugdíj-korhatárt, illetve attól, hogy egy vagy két (akár eltérő típusú) pénztárba teljesít-e befizetést (...)." (hvg ADÓ 2014. különszám).
Fentiek értelmében éves szinten 750.000 Ft egyéni befizetés után vehető igénybe a maximális 150.000 Ft-os adókedvezmény.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy akinek van NYESZ-számlája és a 2014-es évtől köthető nyugdíjbiztosítása is az önkéntes pénztári befizetései mellett, éves szinten a 3 helyről összesen 280.000 Ft adókedvezményt tud igénybevenni!
Az adókedvezmény érvényesítése mellett a többletbefizetéssel természetesen nő az egyéni megtakarításuk is.
Az adókedvezményt az adóbevallásnál lehet visszaigényelni önkéntes pénztári számlaszámra (a tag nevére kerül jóváírásra a megadott önkéntes pénztárnál).
Kérjük, hogy a többletbefizetéseiket legkésőbb december 28-ig tegyék meg. Így elkerülhető az esetleges torlódás, és az ünnepek előtti és közötti banki nyitvatartások nem zavarják a befizetéseket, s a pénz jóváírását az egyéni számlákra.
A befizetés történhet az alábbi módozatok valamelyikén:
- egyszeri megbízást adhat a pénztártag a saját folyószámlájáról történő utalásra;
- a pénzt a helyi CIB Bank Zrt-nél befizetheti közvetlenül a pénztár számlájára. A pénztár számlaszáma: 10700024-04297705-51100005.
Fenti két esetben a közleményben meg kell adni a pénztártag nevét, a pénztári azonosítóját, illetve, hogy egyszeri többlet fizetésről van szó;
- a pénztárunknál rendszeresített csekken a postán, amelyhez csekket kérésre biztosítunk.
Készséggel segítünk döntéseikben, s köszönjük együttműködésüket.
Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár

Keresés