Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlés

Kedves Munkatársak!

Ezúton tájékoztatom a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjait, hogy a pénztár az előírt jogszabályoknak megfelelően 2015. május 21-én 13 órakor küldöttközgyűlést tart.

A Küldöttközgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:
1. a) Igazgatótanács 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása
b) Ellenőrző Bizottság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása
2. A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi beszámolójának megtárgyalása és elfogadása
- a Mérleg, Eredmény-kimutatás, Kiegészítő melléklet, Biztosítás-matematikai jelentés, Üzleti jelentés
- a könyvvizsgáló jelentésének ismertetése és elfogadása a 2014. évi pénztári beszámolóról
3. Az IT-EB tevékenységének 2016. évi díjazása
4. A Rövid távú (2015. III. negyedévtől 2016. II. negyedév végéig szóló) tervjavaslat és rövid távú informatikai fejlesztési tervjavaslat megvitatása és elfogadása 
5. A 2015-2017. évekre vonatkozó hosszú távú tervjavaslat és hosszú távú informatikai fejlesztési tervjavaslat megvitatása és elfogadása
6. Alapszabály módosításának megvitatása és elfogadása
7. Együttműködési szerződés módosításának megtárgyalása és elfogadása
8. Új könyvvizsgáló választása, megbízása a könyvvizsgálati feladatok ellátására 2015. június 1-től
9. Egyebek

Kérek és ösztönzők minden pénztártagot arra, hogy az általa választott küldöttel ismertesse a nyugdíjpénztárral kapcsolatos véleményét, észrevételét, illetve az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos javaslatát. A napirendi pontok írásos anyagai a küldötteknél megtalálhatóak.

A Gyöngyház Nyugdíjpénztár a mi pénztárunk, döntéseinkért mi felelünk. 

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár év végi ügyfélszolgálati rendje

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár év végi ügyfélszolgálati rendje
2014. december 19-ig (péntek) hétköznap a szokott rend szerint (hétfő, szerda, csütörtök: 7.30-15 óráig, kedd: 7.30-17 óráig, péntek: 7.30-13 óráig) leszünk nyitva.
2014. december 22-én (hétfő): 7.30-15 óráig leszünk nyitva.
2014. december 23-án (kedd) rövidebben, 7.30-13 óráig leszünk nyitva.
2014. december 24-28-ig (szerda-vasárnap) a pénztár ZÁRVA tart.
2014. december 29-én és 30-án (hétfő, kedd) 7.30-13 óráig, rövidített, ügyeleti ügyfélfogadást tartunk. Emlékeztetjük tagjainkat, hogy az ünnepek körül a banki ügyintézés is szünetelhet.
2014. december 31. - 2015. január 04. (szerda-vasárnap) között a pénztár ZÁRVA tart.
2015. január 5-től a szokásos ügyfélszolgálati rend szerint fogadjuk ügyfeleinket.

Tájékoztatás a magán-nyugdíjpénztárak esetleges megszűnésével kapcsolatban

Tisztelt Pénztártagok!

A 2014. november 20-i – a magánnyugdíjpénztárak megszüntetéséről – bejelentett kormányzati szándék megismerése után tagjaink elbizonytalanodtak az önkéntes nyugdíjpénztári tagságuk értelmével és az összegyűjtött megtakarításaik sorsával kapcsolatban.
Attól félnek, hogy a következő kormányzati lépés az önkéntes nyugdíjpénztárak megszüntetése lesz, s elveszítik az eddig összegyűjtött megtakarításaikat.

Szeretnénk tagjainkat megnyugtatni: ebbéli félelmeik nem megalapozottak!

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás konstrukciója nem része az állami nyugdíjrendszernek, éppen az állami nyugdíjellátás kiegészítésére szolgáló elő-takarékossági konstrukció. Ezzel szemben a magánnyugdíjpénztári konstrukció - az eredeti törvényi szabályozás szerint – része volt az állami nyugdíjrendszernek.
Az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések az állami nyugdíjrendszeri befizetésektől független, a tagok önkéntes elhatározásából, vállalásából történő saját befizetések, amelyek majd nyugdíjas korban az állami nyugdíj melletti plusz jövedelmet jelentenek a tagok saját nyugdíjcélú előtakarékoskodásának eredményeképpen. Ezek olyan megtakarítások, amelyeket mindenki a havi jövedelméből saját elhatározás alapján a jövő céljaira tett félre és gyűjtögetett.
Az önkéntes nyugdíjpénztárba befizetett tagdíjak, munkáltatói hozzájárulások adózott jövedelemből befizetett pénzek, illetve adózott munkáltatói befizetések.
Fontos, hogy a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes nyugdíjpénztárak is egymástól teljesen független konstrukciók, és közöttük nincs átjárhatóság.

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások az időskor anyagi biztonságát célozzák, amelynek megalapozása össztársadalmi érdek. A Kormánynak sem célja ennek a konstrukciónak a felszámolása!

Tagjaink bízhatnak ebben a konstrukcióban, s pénztárunk vezetése, alkalmazottai továbbra is ajánlják tagjainknak ezt a konstrukciót!
A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár éppen azért jött létre, hogy biztosítsa tagjainak az időskori anyagi biztonság megteremtésének lehetőségét.
Továbbra is ajánljuk a saját befizetések – a lehetőségeikhez képesti – emelését, hiszen minden forinttal saját időskoruk anyagi biztonságát növelhetik!

Tisztelettel:
Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár

Dunaújváros, 2014. november 24.

Gyöngyház tájékoztató

Kedves Munkatársak, Kedves Pénztártagok!

A Gyöngyház Nyugdíjpénztár Igazgatósága a Felügyelő Bizottsággal egyetértésben úgy foglalt állást, hogy ebben az évben a munkavállalókat - különösen a pénztártagokat - részletesen tájékoztatni kell. Voltak törekvéseink arra vonatkozólag, hogy a tájékoztatót alapszervezetenként, ill. üszb-nként történjenek meg, azonban ezek sajnos nem realizálódtak.

Bővebben...

Gyöngyház nyomtatványok

Tisztelt Pénztártagok!2014. április 22-től a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár eddigi nyomtatványai átalakításra kerültek az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően. 
A pénztár honlapján (www.gyongyhaznyp.hu) a kezdő
lap bal oldalán, a Letölthető nyomtatványok között minden érvényes nyomtatványunk megtalálható. Kérjük, hogy a jövőben ezeket a nyomtatványokat használják.

A régieket 2014. május 01-jétől nem tudjuk elfogadni!


Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár

Keresés