MSZOSZ SZT ülés

Tájékoztatlak, hogy 2013. nov. 20-án volt a három konföderáció egyesülése előtti utolsó MSZOSZ SZT ülés.

A SZT ülés napirendje a következő volt:

1. Döntés az MSZOSZ rendkívüli kongresszusának napirendjéről 2. Döntés az MSZOSZ rendkívüli kongresszusa elé kerülő előterjesztésekről 3. Döntés az új konföderációban tisztséget betöltendő személyekről

Az MSZOSZ SZT összhangban a másik két egyesülni szándékozó konföderációval együtt - MSZOSZ, Autonóm Szakszervezeti Szövetsége, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma - úgy döntött, hogy az új konföderáció 2013. dec. 6-i megalakulása után az új konföderációval párhuzamosan 1 éves időtartamig tovább működteti az alkotók saját konföderációs szervezetét. Ez azt jelenti, hogy az 1 év alatt a gyakorlatban ki lehet szűrni a most még előre nem látható problémákat és ki lehet küszöbölni a különböző bizonytalanságokat.
Az új konföderáció várható elnevezése Magyar Szakszervezetek Szövetsége (röviden MSZSZ) lesz. Az 1 év letelte után az MSZSZ tisztségviselőit újra kell választani, tehát a 2013. dec. 6-án megválasztott tisztségviselők mandátuma 1 évig érvényes (az MSZOSZ-nek 2014. novemberében egyébként is kongresszust kell tartania).

A MSZSZ megalakulásával párhuzamosan a kongresszuson megválasztásra kerül a MSZSZ elnöksége és SZT-je is. Az MSZSZ jogilag akkor tud hivatalosan a külvilág számára megjelenni, ha a bíróság jogerősen bejegyzi. Az MSZSZ megalakulása után három fontos feladatra tettünk javaslatot:
1. 2014. jún. 30-ig az új szervezet működése hatékonyan induljon meg és kialakuljon a végleges struktúra, személyi, tárgyi vonatkozásban.
2. Ki kell alakítani a vagyonkezelés új módját, ezzel összefüggésben minden, az egyesült konföderációk által kötött szerződéseket részletesen át kell tekinteni, szükség esetén módosítani.
3. A közös apparátus működtetésének kialakítása, valamint a területi jelenlét megszervezése.

A SZT ülésen kihangsúlyozásra került, hogy 2013. dec. 6-a után az egyes konföderációk már külön-külön nem alakítanak ki véleményt, hanem a MSZSZ véleménye lesz az irányadó.

A SZEF 2013. nov. 30-án tartja kongresszusát, ahol minden dokumentumot megtárgyalnak, így nem valószínűleg akadálya a 2013. dec. 6-i egyesülésnek.

Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége a tegnapi napon, 2013. nov. 20-án tartott testületi ülést ezekben a témakörökben.

Tájékoztatlak, hogy a három konföderáció megegyezett abban is, hogy mindhárom konföderációnak lesz vétójoga, így ezzel kizárásra kerül az a lehetőség, hogy két konföderáció "leszavazza" a harmadik konföderációt.

A vagyon témakörében az MSZSZ vagyoni portfólióját a következőképpen alakítják ki:
MSZOSZ 50 %
SZEF 33,33 %
Autonóm 16,67 %

Számokat azért nem közlök, mert a nagyságrendek még változhatnak, de az arányok biztos, hogy így maradnak. A vagyoni befizetéseket a bírósági bejegyzés jogerőre emelkedése után kell befizetni.

Személyi témakörökben a SZT a következőképpen döntött:
Megállapodás született arra vonatkozólag, hogy az MSZSZ elnökére az MSZOSZ tesz javaslatot. A SZT Pataky Péter szaktársat javasolja a MSZSZ elnökének.
A két alelnökre a SZEF és az Autonómok tesznek javaslatot (várhatóan Varga László és Székely Tamás lesznek a javasolt személyek).
A GEB elnökére az MSZOSZ tesz javaslatot, ennek megfelelően a SZT Rajcsányiné dr. Gróf Gabriellát javasolta erre a funkcióra.
A GEB tagokra a három konföderáció fog személyeket jelölni.

A három konföderáció megegyezett abban, hogy a 15 tagú MSZSZ elnökségből 6 tagot az MSZOSZ, 5 tagot a SZEF, 4 tagot az Autonómok jelölnek.
A MSZOSZ az elnökségbe Balogh Béla Vasas, Sáling József KASZ, Papp Zoltán Vasutas, Tóth Zsuzsanna Postás, Rabi Ferenc Bányász, Szabó Istváné HVDSZ szaktársakat jelölte.

A SZT elfogadta a MSZSZ kongresszusának programnyilatkozat, alapszabály és ügyrendjének tervezetét, valamint napirendjét.

Az MSZOSZ rendkívüli kongresszusának tisztségviselőire a következő szaktársakat jelöltük:
Levezető elnök Hernádvölgyi Andrea, a mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság vezetője Kiss Béla, az ügyrendi bizottság vezetője dr. Zsiga Imre.
A jegyzőkönyv hitelesítő: Dékán Jenő és Cseh Zsuzsanna.

Összefoglalva:
2013. dec. 6-án megalakul a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, Autonóm Szakszervezetek Szövetsége egyesülése alapján a Magyar Szakszervezetek Szövetsége.

Szaktársi üdvözlettel:
Mucsi Zoltán
elnök

Keresés