Vasas Hírlevél 2017. II/1.

 II. évfolyam  / 1. szám

Hírek, események  - 2017 január-február

2017. JANUÁR

1-jén életbe lépett a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet, melyet a 2017. január hónapra járó munkabérek megállapításánál már alkalmazni kell. A rendelet értelmében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóknál az alapbér kötelező legkisebb összege havibér esetén 127 500 forint, hetibérnél 29 310 forint, napibérnél 5870 forint, órabér alkalmazásakor pedig 733 forint 2017. január 1-jétől. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott  munkavállaló garantált bérminimuma havibérnél 161 000, hetibérnél 37 020, napibérnél 7410, órabér esetén pedig 926 forint 2017. január 1-jétől. A Vasas Önsegélyező Pénztár tagdíja, a Küldöttközgyűlés döntése alapján, 2017. január 1-jétől 170,- Ft/fő/hó mértékűre változott.

12-én módosította a kormány a 4/2017. rendelettel a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. kormányrendelet 4. paragrafusát, így 2017. január 13-ától kötelezően, megint csak 9 forintos kilométerpénzt kell fizetniük a munkáltatóknak, csak lehetőségként él a 15 forintos mérték.

19-én ülésezett a Vasas Szakszervezeti Szövetség Választmánya, ahol Michael Lichel és Gede Richárd  beszámolt a TPI győri iroda működéséről, László Zoltán alelnök az IG Metall–Vasas kecskeméti iroda alprojekt indításáról adott tájékoztatást és Balogh Béla a Vasas jövőkép koncepció tervezet 2017. évi feladatait ismertette. A testület döntött az Alapszabály IV/10. pontjában meghatározott felszólító levelek kiküldéséről és tájékoztatót hallgattak meg a Vasas Központi Könyvtár Alapítványnál történt változásokról.

24-én Aszódon tiltakozott több hazai szakszervezeti tömörülés – így a Vasas is - és a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség képviselője a gépkocsi szélvédőket gyártó német-török Fritz Group helyi üzeménél a vállalat szakszervezeti vezetőjének valamint a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF Zrt.) szakszervezeti vezetőjének elbocsájtása ellen. Mindketten a dolgozók béremeléséről akartak tárgyalni a munkaadókkal.

26-án a Vasas Szakszervezeti Szövetség szolidaritását fejezte ki a sztrájkba lépett Audi dolgozókkal, és sok sikert kíván a bérharcukhoz!

28-án a Vasas 2017. évi képzési programja keretében tartottak oktatást a Vasas munkatársai, László Zoltán alelnök és Rácz Ferenc szakértő. A kommunikációs képzés célja a Hoya Zrt. tisztségviselőinek szakmai felkészítése, ismereteik bővítése volt.

31-én a Vasas székházában ülésezett a Kohász-Öntész Szakmai Bizottság. Az ülésen az Elnökség tagjai tájékoztatták a jelenlévőket a Vasas Szakszervezeti Szövetség 2017. évi legfontosabb érdekvédelmi-érdekképviseleti feladatairól, a jövőkép koncepcióról és a 2016. évi tagszervezési akció eredményeiről, valamint a 2017. évi bérajánlás főbb szempontjairól. Majd titkári/elnöki tájékoztatók hangzottak el a 2017. évi munkahelyi bér- és szociális tárgyalásokról. Megtárgyalták a Vasas Szakszervezeti Szövetség alapszabályának alkalmazása során felmerült problémákat és ezzel összefüggésben megoldási javaslatokat (tagfelvétel, tagsági viszony megszüntetése, tagdíj, stb.) beszélték meg, meghatározták a KÖSZB 2017. évi feladatait és elfogadták a munkatervet.


2017. FEBRUÁR

3-án ülésezett az összevont Képzési és tájékoztatási bizottság, mely elkészítette javaslatát a Vasas jövőkép koncepciójának 2017. évi képzési és tájékoztatási feladataira, melyet a Választmány a soron következő ülésén (február 16-án) megtárgyalt és elfogadott.

8-án tartotta ülését a Vasas Önsegélyező Pénztár igazgatótanácsa, ahol a jelenlévők tájékoztatást kaptak a könyvelőtől, a Pénztár 2016. IV. negyedévi gazdálkodásáról, előkészítették a Pénztár letétkezelő váltását és a május 16.- i Küldöttközgyűlést.

15-én demonstrációt tartottunk Dunaújvárosban az ISD Dunaferr Zrt. Igazgatóságának épülete előtt, mivel mindössze 1,7 százalékos alapbéremelést hagyott jóvá dolgozóinak az ISD Dunaferr Zrt. 2017-re, egy korábbi megállapodás miatt. A kormányzati járulékcsökkentésből nyert többletét pedig a cégvezetés nem a bérfejlesztésre akarja fordítani.

16-án ülésezett a Vasas Választmánya. A meghirdetett napiredek a következők voltak: javaslat a Vasas jövőkép koncepciójának 2017. évi tájékoztatási, képzési-oktatási feladataira, tájékoztató a MaSzSz tagszervezet vezetői értekezletéről és döntés az Alapszabály IV/10. pontjában meghatározott felszólító levelek kiküldéséről.
19-20-án képzési programunk keretében a sopronkövesdi Autoliv Kft.-nél működő Vasas alapszervezetnél tartottak oktatást a Vasas Szakszervezeti Szövetség munkatársai, Szőke Zoltán és Rácz Ferenc szakértők. Az újonnan megválasztott tisztségviselők a szakszervezetek szerepéről, feladatairól, működéséről hallhattak előadásokat.

20-21-én kihelyezett munkatársi értekezleten vett részt a Vasas aparátusa, ahol megbeszélték a 2017. év feladatait. Ennek keretében előkészítették a szakmai, régiós és réteg értekezleteket, megtárgyalták az ez évi képzési programot, javaslatokat tettek a tagszervezés helyszíneire, módjára. Az ülésen tárgyaltak a bértárgyalások tapasztalatairól, az ezzel kapcsolatos teendőkről is.

23-24-én konferenciát tartottak a Magyar Szakszervezeti Szövetség dél-dunántúli képviselői Gunarason, melyen a Vasas tisztségviselői és tagjai is részt vettek. A szakszervezeti tisztségviselők, illetve tagok továbbképzését a Friedrich-Ebert-Stiftung alapítvány segítségével szervezték meg. Előadóként Rácz Ferenc szakértő és László Zoltán alelnök képviselték szövetségünket.

28-án Győr után Kecskeméten is létrejött a Vasas Szakszervezeti Szövetség és a német IG Metall együttműködése révén az a Transznacionális Partnerségi Iroda (TPI), amely képzésekkel és tanácsadással segíti majd a járműipari szakszervezeteket, valamint a munkavállalókat. A megnyitón, a vendégeket Balogh Béla a Vasas elnöke és Wolfgang Lemb az IG Metall ügyvezetője köszöntötte, majd beszédet mondott Szlávik István (MBMH Vasas alapszervezetének titkára, és Uwe Krause (Mercedes-Benz Rastatt üzemi tanács képviselője). Ezután a projekt team és a szaktanács tagjai kerültek bemutatásra, majd az érdeklődők megtekinthették a kecskeméti irodát és a projekmunkát bemutató kiállítást.

Felhívjuk tisztségviselőink figyelmét, hogy 2017. március 27-én a Vasas Székházban oktatást szervezünk a kollektív szerződés témakörében. A jelentkezéseket 2017. március 23–án, 12 óráig a racz.f@vasasok.hu e-mail címre kell elküldeni.

Bővebb információt erről a rendezvényről és a házunk táján történtekről, valamint szolgáltatásainkról a honlapunkon találhattok: www.vasasok.hu

Kövessétek!

Keresés