Unicredit Bank kedvezményei Vasas tagoknak!

Tisztelt Munkavállalónk!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az UniCredit Bankkal létrejött együttműködésünknek köszönhetően Ön, minta a DUNAFERR DV. VASAS Szakszervezeti Szövetség tagja az UniCredit Banknál kedvezményes pénzügyi szolgáltatások igénybevételére jogosult a bankszámlavezetéstől a hitelezésig. Figyelmébe ajánljuk az UniCredit Partner számlacsomagokat, amelyek számos kedvezményes szolgáltatást kínálnak1: - FRISSÍTVE!

 

 

Partner Bónusz Extra1;2

 Partner Plusz Extra1;2

Számlanyitás

Díjmentes2

Díjmentes2

Havi zárlati díj

(számlavezetési díj)

Díjmentes,
a 75.000 Ft/ hó jóváírási feltétel nem teljesülése esetén: 499 Ft/ hó

EBKM: 0,05%

299Ft/hó/bankszámla

EBKM: 0,05%

Csoportos beszedés terhelése

Díjmentes

Díjmentes  

Állandó átutalás bankon belülre és bankon kívülre

Díjmentes

Díjmentes  

MasterCard Paypass bankkártya kibocsátói díja

50% kedvezménnyel igényelhető

50% kedvezménnyel igényelhető

Kártyás vásárlási jutalék

Díjmentes

Díjmentes

Készpénzbefizetés díja belföldi UniCredit ATM-en

Díjmentes

Díjmentes

Készpénzfelvétel díja

UniCredit belföldi ATM automatából

Egyéb belföldi ATM automatából

 

további felvételek esetén:

belföldi UniCredit ATM-en

belföldi idegen ATM-en

havi első felvétel díjmentes

havi első felvétel díjmentes

0,3% min. 210 Ft

0,67%+470Ft, min 630 Ft

havi első felvétel díjmentes

havi első felvétel díjmentes

0,3% min. 210 Ft

0,67%+470Ft, min 630 Ft

Jogszabályi Díjmentes Forint készpénzfelvétel (belföldi ATM automatából vagy fióki pénztárból)12

Érvényes díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozat esetén a nyilatkozattal érintett számlán bonyolított készpénzfelvételi tranzakciók közül díjmentes az első kettő, adott naptári hónapban, forintban teljesített készpénzfelvétel együttes összegének 150.000 Ft-ot meg nem haladó része. Részletes feltételek az 12. lábjegyzetben.

SMS értesítés a bankszámlán történő jóváírásról

Díjmentes

36 Ft

Spectranet InternetBanking Light szolgáltatás

Díjmentes

Díjmentes  

TelefonBanking szolgáltatás

Díjmentes

Díjmentes  

Értékpapírszámla vezetés3

Díjmentes

Díjmentes  

Értékpapírszámlán nyilvántartott

értékpapírok utáni letétkezelési díj3

Díjmentes

Díjmentes  

Az UniCredit Bank az Önnel egy bejelentett lakcímen élő 18 és 26 év közötti gyermeke részére Partner TrendY4 számlacsomagját is kedvezményes kondíciókkal kínálja.

Sőt a számlaszerződés fennállásának ideje alatt Ön végig jogosult a kedvezményes számlavezetésre, ugyanis az UniCredit Bank a munkaviszonyának fennállását/megváltozását a szerződést követően nem ellenőrzi.

Kérje az UniCredit Bank tanácsadóinak vagy direktértékesítőjének segítségét hitelkiváltásban, hitelkeret áthozatalban vagy abban, hogy Ön a pénzügyi szokásaihoz leginkább igazodó számlacsomagot tudja kiválasztani: 

Tóth Béla
fiókvezető

 bela.toth@unicreditgroup.hu

Tel.:

25/510-167 

 
 

Palásti Diána
tanácsadó

Diana.palasti@unicreditgroup.hu

Tel.:

25/510-162 

 
 

Fogadóóra időpontja és helyszíne:

előre egyeztetett helyszínen és időpontban

 
 

Egyúttal a DUNAÚJVÁROSI FIÓK munkatársai a Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d. (KÉK DUNA Áruház) szám alatt minden hétköznap szívesen állnak rendelkezésükre. (Nyitva tartás: H: 8-17; K-Cs: 8-16; P: 8-15;) 

Már meglévő hitelével is válthat bankot.

Az UniCredit Banknál forint jelzáloghitellel5 kiválthatja a lakáscélú, szabad felhasználású jelzáloghitelét, az ingatlan fedezet nélküli hitelét6 vagy akár egyszerre több hitelét is. THM: 7,52–9,42%7

További információk a https://www.unicreditbank.hu/hitelvaltas oldalunkon találhatóak. A korábbi számlavezető bankjánál fennálló folyószámla hitelkeretét – pozitív hitelbírálat és szerződéskötés esetén – kiválthatja, így kényelmesebbé, átláthatóbbá válhatnak a pénzügyei. THM: 26,60–27,41%8

További információk a https://www.unicreditbank.hu/folyoszamlahitel oldalon találhatóak. A hitelek feltétele a Banknál vezetett számla, valamint jelzáloghitel esetében a fedezeti ingatlan(ok)ra vonatkozó, Bankra engedményezett vagyonbiztosítás. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. csatlakozott a Magatartási kódexhez, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezően alkalmazza.

Ha megszokta vagy megtartaná folyószámla-hitelkeretét, keret-áthozatalra is lehetősége van.

Nem szeretne lemondani korábbi számlavezető bankjánál megszokott folyószámla-hitelkeretének előnyeiről? Ha a jövőben az UniCredit Banknál szeretné intézni mindennapi pénzügyeit, erre is van megoldás. Bankszámlája megnyitását követően azonnal igényelhet folyószámlahitel-keretet az UniCredit Banknál. Korábbi számlavezető bankjánál fennálló hitelkeretét – pozitív hitelbírálat és szerződéskötés esetén – kiválthatja, így kényelmesebbé, átláthatóbbá válhatnak a pénzügyei. THM: 26,60-27,41%9. Az UniCredit Bank termékeire vonatkozó, a jelen levélben foglalt tájékoztatás nem teljes körű. A részletes kondíciókat és feltételeket, valamint a számlaszerződések leírását az UniCredit Bank vonatkozó üzletszabályzatai, Kondíciós listái, illetve az adott termékre vonatkozó Hirdetményei tartalmazzák, amelyek a www.unicreditbank.hu/partnercsomag címen érhetők el. Az UniCredit Bank a kondíciók változtatásának a jogát fenntartja. 

Pénzügyei intézésében személyes tanácsadással is segítenek Önnek.

Ha sokallja banki költségeit és ezért minél gyorsabban és könnyebben bankot váltana, figyelmébe ajánljuk az UniCredit Bank Egyszerűsített Bankváltás szolgáltatását és mindazon számlacsomag kedvezményeket, amelyet partnerként munkavállalóink megkapnak. Az UniCredit Bank személyes tanácsadás keretében minden szükséges információt megadva biztosítja munkavállalóinkat abban, hogy pénzügyeikkel kapcsolatban megfelelően dönthessenek, akár megtakarítás, akár hitelfelvétel esetén.

1 A Partner Bónusz Extra számlacsomag esetén meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel és feltételhez kötötten biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A zárlati díj jóváírásának az a feltétele, hogy az adott naptári hónapban az ügyfélnek összesen legalább 75 000 Ft banki átutalásból származó (amelybe a saját számlák közti átutalások nem számítanak bele) jóváírás érkezzen a számlájára. A számla zárlati díját az adott hónapban ráterheljük az ügyfél bankszámlájára, és a következő hónapban írjuk jóvá a feltétel teljesítése esetén. A Partner Plusz Extra számlacsomag esetén a díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének 0,01%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény visszavonásig érvényes. A Bank a fent meghatározott ATM készpénzfelvétel darabszámával kapcsolatban a díj felszámításától akciós jelleggel eltekint. A kedvezményes darabszám feletti díjakra a Betéti Bankkártya Kondíciós listájában meghatározott kondíciók vonatkoznak. Az adott díjcsomagba foglalt díjmentes ATM tranzakció(k) meghatározásánál a bankszámlán való könyvelés dátuma az irányadó, azaz a tranzakció abba a hónapba számít bele, amikor a könyvelés történik. A bankkártyával végzett vásárlások díjmentesek, a normál díj: 0,3%, max. 6 000 Ft, amelyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. A fent meghatározott bankkártya normál díja a Betéti Bankkártya Kondíciós listájában meghatározott kondíciók szerinti, amelyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció kizárólag egy darab főkártya kedvezményes kibocsátói díjon történő igénybevételére jogosít és visszavonásig érvényes. Állandó átutalási megbízás esetén a normál díj 0,3 %, min. 90 Ft, max. 6 000 Ft, csoportos beszedés terhelése esetén a normál díj 0,3%, min. 50 Ft, max. 6 000 Ft, amelyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akciók mindegyike visszavonásig érvényes.

2 A részletes Külön kondíciókat és feltételeket a Partner Bónusz Extra és Partner Plusz Extra Lakossági bankszámlákra vonatkozó Külön kondíciós lista tartalmazza. A Külön kondíciókban nem szereplő díjtételek esetén az UniCredit Partner Bónusz Csomagra vonatozó Külön kondíciói vagy az UniCredit Partner Plusz Csomagra vonatozó Külön kondíciói az irányadók.

3 Dematerializált hitel- és tulajdonviszonyt megtestesítő érték-papírok (ideértve a dematerializált állampapírokat is), valamint a Bank által forgalmazott befektetési alapok esetében az átlagos értékpapír-állomány negyedév végi utolsó előtti napi piaci értékét alapul véve, éves szintre vetítve. A piaci érték számításánál használt piaci ár a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett tőzsdei termék esetében 10 tőzsdei munkanapnál nem régebbi záróár, illetve ennek hiányában az azt megelőző legfrissebb tőzsdei záróár. A Budapesti Értéktőzsdére be nem vezetett értékpapírok esetében a PSZÁF által hivatalosan gyűjtött és publikált utolsó OTC átlagár. A bank által forgalmazott befektetési alapok esetében a nettó eszközérték. Egyéb esetben az értékpapír névértéke. Tőzsdei termék: a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott pénzügyi eszköz (részvény, ETF, kárpótlási jegy, jelzáloglevél, vállalati kötvény).

4 A Partner TrendY csomag és az abban foglalt termék jelen, külön kondíciók szerinti feltételekkel történő igénylésére, igénybevételére

azon természetes személyek jogosultak, akik a bankszámlatermék igénylésekor, az UniCredit Bank Hungary Zrt-nél („UniCredit Bank”) már fennálló Partner, Partner Plusz, Partner Bónusz, Partner Bónusz Extra, Partner Plusz Extra, VDCS TOP vagy Partner Bónusz TOP számlacsomagok valamelyikével rendelkező ügyfél jelenlétében, lakcímet igazoló hatósági igazolvány segítségével igazolják, hogy ezen ügyféllel közös állandó lakcímen (lakóhely) laknak; és a bankszámlatermék igénylésekor a 18. életévüket betöltötték, azonban 26. életévüket még nem töltötték be.

5 A hitel biztosítéka a fedezetül felajánlott ingatlan(ok)ra bejegyzett önálló jelzálogjog. A hitelek feltétele az UniCredit Banknál vezetett számla, a jelzáloghitel esetében pedig a fedezeti ingatlan(ok)ra vonatkozó, a bankra engedményezett vagyonbiztosítás.

6 Rulírozó hitel kiváltása céljából a bank csak folyószámla-hitelkeret és/vagy hitelkártya kiváltására és kizárólag a lakáscélú jelzáloghitel és a szabad felhasználású jelzáloghitellel egyidejűleg kiváltható ’egyéb hitel’ kategóriában fogad be igénylést.

7 THM: a teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez képest éves százalékában kifejezve. A hitel teljes díja a hitelező által ismert minden olyan – a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő – ellenszolgáltatás, amelyet az Adós a hitelszerződés kapcsán megfizet. A THM meghatározása az aktuális (kamatkedvezmény esetén is a közzététel időpontjában a bank által az adott kölcsöntípusra meghirdetett normál kamattal) feltételek, illetve a hatályos jogszabályok – így a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010 (III.25.) kormányrendelet – figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén (referencia kamatlábhoz kötött kamatozás esetén ide értve a referencia kamatláb változását is) a mértéke módosulhat. A THM értéke változó kamatozású kölcsönök esetében nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM-et a vonatkozó jogszabály alapján – 20 éves futamidejű, 5 millió forint összegű hitelre, a vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb feltételekkel, 1 db TakarNet rendszerből lekért tulajdoni lap, 1 db jelzálogjog bejegyzési kérelem, valamint kölcsönbankszámla csomag figyelembevételével – került kiszámításra.

8 A teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a vonatkozó, hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mértéke számlacsomagonként eltér.

9 A teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a vonatkozó, hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mértéke számlacsomagonként eltér.

Keresés