DUNAFERR DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség

Aktualitások

Ha most kezdődne, akkor is így tennénk mindent!


 

HA MOST KEZDŐDNE, AKKOR IS ÍGY TENNÉNK MINDENT!

           

Kedves Olvasó!

Megpróbáljuk röviden, tényekkel alátámasztva bemutatni, hogy mi vezetett, mi vezethetett ahhoz a helyzethez, ami mára kialakult a Dunaferrnél.

Már 2019-ben, a szabadságos bér kifizetésekor érezni, sőt tapasztalni lehetett, hogy a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség nem kívánatos a vezetés számára. Kiköltöztettek irodáinkból, elkezdődött a szakszervezeti tevékenység ellehetetlenítése. Addig a régi szakszervezeti vezetés volt a bűnbak mindenért. Szeptemberben új vezetése lett a Vasasnak. Furán vette volna ki magát, ha továbbra is támadta volna a munkáltató. Ezért jó munkaügyi kapcsolatokat kellett színlelni. Úgy gondoljuk, azt hitték, hogy velünk könnyen elfogadtatnak mindent, amit csak akarnak. Az elnökség a munkáltatóval való első találkozón világossá tette, hogy fontosnak érezzük a jó munkaügyi kapcsolatokat, ezért mi minden tőlünk telhetőt meg is teszünk, de ez nem azt jelenti, hogy mindent alá fogunk írni, amit az orrunk elé tesznek. Mi elsősorban a munkavállalók érdekeit fogjuk képviselni, figyelembe véve a Dunaferr működését is.

Idén januárban a bértárgyalás kezdetén - az akkor még cégvezető - Tankhilevich már azt mondta, hogy nagyon jó acélpiaci év áll előttünk, ezért minden pénzt alapanyagba kell fektetni, ezért most ne legyen bérfejlesztés. Majd térjünk vissza arra júliusban. Az Orosz Föderáció nagykövetsége elé tervezett demonstráció hatására mégiscsak sikerült bérmegállapodást kötnünk. Ebben a megállapodásban még a szabadságos bérünk kifizetésének csúsztatásába is belementünk, gondolva, hogy így is segítsük a termelés felfuttatását. Aztán tudjuk mi lett a kifizetésből. A Dunaferr történetében először, a Dunaferr Társaságcsoport Kollektív Szerződésében (DTKSZ.) – a munkáltató által is - aláírt megállapodást megsértve fizette ki a juttatást.

Ezért – munkavállalóként – feljelentést tettünk jogsértés miatt. (első fokon 2020. november 17-én megnyertük a pert.)                                                        

­­***

Ezután 2020. augusztus 14-én Tankhilevich felmondta azt a DTKSZ-t, ami a Dunaferr-nél évtizedek alatt csiszolódott olyanná, amelyen keresztül a munkavállalók komoly plusz juttatásokat kapnak.

 A Cégjegyzék szerint mindezt cégvezetőként tette. Azonban, megvizsgálva a cégvezető 2020. 06. 30-án lejáró mandátumának 2020. 09. 30-ra történő módosítását, arra a következtetésre jutottunk, hogy a mandátum meghosszabbítását csak Közgyűlésen hozott határozat, vagy a regnáló összes Igazgatósági tag együttes aláírását tartalmazó határozat, Cégbíróságra történő bejegyzésével lehet.

Mivel érvényes Közgyűlés a mai napig nem volt, így ott nem hozhattak ilyen határozatot.

A Cégbíróságra viszont csak két Igazgatósági tag aláírásával ellátott beadvány érkezett, ami a beidézett Alapszabály (lásd lentebb) szerint nem elég. A hivatkozás, mely szerint a cégvezető mandátuma a veszélyhelyzet alatt jár le szintén nem igaz, hiszen a veszélyhelyzetet a kormány 2020. június 18-án szüntette meg, a cégvezető mandátuma pedig 2020.06.30-ig szólt.

ISD DUNAFERR Dunai Vasmű

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

„13.   AZ IGAZGATÓSÁG

13.1. Az igazgatóság a társaság ügyvezető szerve.

Az igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja.

Rendkívüli indokolt estben ülés megtartása nélkül is határozhat, feltéve, hogy az így hozott határozatot írásba foglalják és azt minden tag aláírta. Az így hozott döntés akkortól válik hatályossá, amikor azt az utolsó tag is ellátta aláírásával.” 

Mindezekre alapozva, véleményünk szerint 2020. augusztus 14-én cégvezetőként Tankhilevich nem mondhatta volna fel a DTKSZ-t. Ezért adtuk be keresetünket a bíróságra.

***

Az Igazgatóság tagjainak mandátuma a Céginfó nyilvános adatai szerint 2021. 05.31-ig szólt. Azonban három Igazgatósági tag lemondott. A lemondásuk után a Cégközlöny 2020. 10. 27-én megjelenő száma szerint törölve lettek, mint Igazgatósági tagok. Maradt kettő tag. Az egyik szabadságvesztését tölti, tehát marad egy.

C É G K Ö Z L Ö N Y I. K Ö T E T [2020. Október 27.]

07 10 001049 ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.; [11102539-4-07])* Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága Cg.07-10-001049/522

V É G Z É S

A Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságánál Cg.07-10-001049 cégjegyzékszámon bejegyzett ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.; adószáma: 11102539-4-07) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

13. A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai

 13/216. Leonid Frumkin(an.: Inna Gumberg)

 Születési ideje: 1959/07/27

Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:

 RU 117593 Moszkva, Litovskiy avenue 13/12. b.2. ép. app.555

Külföldi adószám: 772806444048

 A külföldi adószámot kiadó ország: RUKézbesítési megbízott: Dr. Nagy Péter(an.: Siba Ilona)

 2458 Kulcs, Deák Ferenc utca 118.

A képviselet módja: önálló

 A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

 Jogviszony kezdete: 2016/06/30

 Jogviszony vége: 2021/05/31

A változás (törlés) időpontja:2020/09/30

Törlés kelte:2020/10/22

 

 13/217. Alexander Zavyalov(an.: Ljudmila Shishigina)

 Születési ideje: 1984/08/26

Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:

 RU 111558 Moszkva, Samori Masela utca 4. 3. em. 28.

 Külföldi adószám: 772879093602

 A külföldi adószámot kiadó ország: RU

 A képviselet módja: együttes

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

 Jogviszony kezdete: 2017/12/21

 Jogviszony vége: 2021/05/31

 A változás (törlés) időpontja:2020/09/30

 Törlés kelte:2020/10/22

 

13/219. Iuliia Kasperskaia-Birman(an.: Svetlana Voloboeva)

 Születési ideje: 1981/03/21

 Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:

 RU 129323 Moszkva, 1. Botanicheskiy drive 5. apt.35.

 Külföldi adószám: 263407037109

A külföldi adószámot kiadó ország: RUKézbesítési megbízott: Dr. Nagy Péter(an.: Siba Ilona)

2458 Kulcs, Deák Ferenc utca 118.

A képviselet módja: együttes

 A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2018/08/17

Jogviszony vége: 2021/05/31

A változás (törlés) időpontja:2020/09/30

Törlés kelte:2020/10/22 15.

***

A Felügyelő Bizottság tagjainak mandátuma a Céginfó szerint 2020. szeptember 30-án lejárt.

Az eddig történtek alapján összegezhetjük, hogy az ISD Dunaferr Zrt.-nek, nincs cégvezetője, teljes Igazgatósága, Felügyelő Bizottsága és a magyar törvények által előírt, 2019 évről szóló beszámolója sem. (Pedig 2020.szeptember 2-án a Központi Üzemi Tanács delegált munkavállalói képviselőket a Felügyelő Bizottságba)

***

Azután, hogy, hogy nem visszajegyezték azt a három Igazgatósági tagot,(bejegyzés alatt) akiket hivatalosan már töröltek. A vissza jegyzésükhöz természetesen Közgyűlési határozat, vagy Igazgatósági határozat kellett volna.

Eddig, ugye nem sok köze van a Vasasnak a kialakult helyzethez?

­­***

Közben egyre több bejelentés érkezik a hatóságokhoz, hogy valami nincs rendben a Dunaferrnél. Az, hogy a bérfizetések is törvénysértő módon történnek három hónapja, úgy látszik nem nagyon hatja meg Őket. (Sajnos még néhány dolgozót sem. „Legalább megkapjuk.” mondják.)

És ekkor megérkeztek a „portyázók”.

A résztulajdonnal bíró Serhiy Taruta ellátogatott a Dunaferr-be és tájékozódott a kialakult helyzetről. Megnézte a termelést, beszélt vezetőkkel – akivel persze lehetett – és megkérdezte a szakszervezet képviselőit a termelésről, létszámhelyzetről, Kollektív Szerződés körül kialakult helyzetről.

Ezután elkezdték az előkészületeket a hiányzó testületek létrehozására, a törvényes működés helyreállításának érdekében.

Az 502/2020. (XI.16.) Kormányrendelet alapján a veszélyhelyzet alatt akár egy Igazgatósági tag is hozhat döntést, amit a veszélyhelyzet megszűnése után 90 napon belül megtartott közgyűlés hagy jóvá.

„2) Ha a veszélyhelyzet ideje alatt a testület tagjainak létszáma a törvényben, illetve a létesítő okiratban előírt szám alá csökken, vagy a tag az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány miatt egyébként nem tud eljárni, a többi tag jogosult a határozathozatalra. A határozatképességre vonatkozó szabályokat a döntésképes tagok száma alapján kell meghatározni, és határozatot ebben az esetben is szótöbbséggel kell meghozni azzal, hogy a többi tag kiesése esetén a határozathozatalra - a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - egy személy is jogosult.”

Elkezdődött az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság tagjainak bejegyzése a Cégbíróságon:

Cg.07-10-001049 cégjegyzékszámú ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.) cég 2020. december 13. napján hatályos adatai a következők:

A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai

 

13/209.

Mkrtchan Oleg (an.: Nerfesian Eugenia)
Születési ideje: 1966/09/07
Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:
UA 83000 Donyeck, Soloviyanenka St. 4.
Adóazonosító jel: 8364084070

Kézbesítési megbízott: Dr. Nagy Péter (an.: Siba Ilona)
2458 Kulcs, Deák Ferenc utca 118.
A képviselet módja: együttes
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2016/06/30
Jogviszony vége: 2021/05/31

 

A változás időpontja: 2016/06/30

 

Bejegyzés kelte: 2016/08/01 Közzétéve: 2016/08/04

 

Hatályos: 2016/06/30 ...

 

13/213.

Tetyana Taruta (an.: Olga Nechesa)
Születési ideje: 1987/01/29
Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:
UA 01032 Kijev, Tarasa Shevchenko Blvd. 27-B. 70.apt

Kézbesítési megbízott: Dr. Nagy Péter (an.: Siba Ilona)
2458 Kulcs, Deák Ferenc utca 118.
A képviselet módja: együttes
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2016/06/30
Jogviszony vége: 2021/05/31

 

A változás időpontja: 2016/06/30

 

Bejegyzés kelte: 2016/08/01 Közzétéve: 2016/08/04

 

Hatályos: 2016/06/30 ...

 

13/223.

Tankhilevich Evgeny (an.: Kolyaskina Galina Szemjonovna)
Születési ideje: 1964/05/15
2040 Budaörs, Clementis László utca 2. fszt. 3.
Adóazonosító jel: 8355634284
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: cégvezető

Jogviszony kezdete: 2019/03/26
Jogviszony vége: 2020/09/30

 

A változás időpontja: 2020/06/08

 

Bejegyzés kelte: 2020/06/15 Közzétéve: 2020/06/18

 

Hatályos: 2020/06/08 ...

 

13/224.

Leonid Frumin (an.: Inna Gumberg)
Születési ideje: 1959/07/27
Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:
RU 117593 Moszkva, Litovskiy avenue 13/12. b.2.ép. ép. ap.555.
Külföldi adószám: 772806444048
A külföldi adószámot kiadó ország: RU

Kézbesítési megbízott: Dr. Nagy Péter (an.: Siba Ilona)
2458 Kulcs, Deák Ferenc utca 118.
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2020/10/01
Jogviszony vége: 2021/05/09

 

A változás időpontja: 2020/10/01

 

(Bejegyzés alatt)

 

13/225.

Alexander Zavyalov (an.: Ljudmila Shishigina)
Születési ideje: 1984/08/26
Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:
RU 111558 Moszkva, Samori Masela utca 4. 3. em. 28.
Külföldi adószám: 772879093602
A külföldi adószámot kiadó ország: RU

Kézbesítési megbízott: Dr. Nagy Péter (an.: Siba Ilona)
2458 Kulcs, Deák Ferenc utca 118.
A képviselet módja: együttes
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2020/10/01
Jogviszony vége: 2021/05/09

 

A változás időpontja: 2020/10/01

 

(Bejegyzés alatt)

 

13/226.

Iuliia Kasperskaia-Birman (an.: Svetlana Voloboeva)
Születési ideje: 1981/03/21
Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:
RU 129323 Moszkva, 1. Botanicheskiy drive 5. 35.
Külföldi adószám: 263407037109
A külföldi adószámot kiadó ország: RU

Kézbesítési megbízott: Dr. Nagy Péter (an.: Siba Ilona)
2458 Kulcs, Deák Ferenc utca 118.
A képviselet módja: együttes
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2020/10/01
Jogviszony vége: 2021/05/09

 

A változás időpontja: 2020/10/01

 

(Bejegyzés alatt)

 

13/227.

Nataliya Bashynska (an.: Bedhudodevich Dariko Martonovna)
Születési ideje: 1971/02/22
2400 Dunaújváros, Gandhi utca 34.
Külföldi adószám: 2598510628
A külföldi adószámot kiadó ország: UA
Kézbesítési megbízottja: Jeszenszky Ügyvédi Iroda
1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 2-3. 4. em. 18.
A képviselet módja: együttes
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2020/12/03
Jogviszony vége: 2021/05/31

 

A változás időpontja: 2020/11/23

 

(Bejegyzés alatt)

 

13/228.

Julia Morozova (an.: Iryna Karaszeva)
Születési ideje: 1979/03/03
Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:
UA Ukrajna Gnedin, Szagajdacsnoho utca 3. a. ép.
Külföldi adószám: 2891619724
A külföldi adószámot kiadó ország: UA
A képviselet módja: együttes
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2020/12/03
Jogviszony vége: 2021/05/31

 

A változás időpontja: 2020/11/23

 

(Bejegyzés alatt)

 

13/229.

Maksym Zavhorodniy (an.: Olga Bondarenko)
Születési ideje: 1974/11/11
Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:
UA Ukrajna Kijev, Bulvarno-Kudryavska utca 21/35.
Külföldi adószám: 2734300336
A külföldi adószámot kiadó ország: UA
Kézbesítési megbízottja: Jeszenszky Ügyvédi Iroda
1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 2-3. 4. em. 18.
A képviselet módja: együttes
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2020/12/03
Jogviszony vége: 2021/05/31

 

A változás időpontja: 2020/11/23

 

(Bejegyzés alatt)

 

14.

A könyvvizsgáló(k) adatai

14/24.

Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-1132 Budapest, Váci út 20.

Az űrlap teteje

Cégjegyzékszám: 01-09-267553

Az űrlap alja


EUID: HUOCCSZ.01-09-267553
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:
Mészáros Péter (an.: Fleck Klára)
1222 Budapest, Kötélgyártó utca 4.
Jogviszony kezdete: 2019/11/14
Jogviszony vége: 2020/12/31

 

A változás időpontja: 2019/11/14

 

Bejegyzés kelte: 2019/12/16 Közzétéve: 2019/12/19

 

Hatályos: 2019/11/14 ...

 

15.

A felügyelőbizottsági tagok adatai

15/115.

Molchanov Gennadiy (an.: Molchanova Vera)
Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:
UA 02156 Kiev, 33-A Zhukova Street flat 80.

Kézbesítési megbízott: Dr. Nagy Péter (an.: Siba Ilona)
2458 Kulcs, Deák Ferenc utca 118.
Jogviszony kezdete: 2015/08/11
Jogviszony vége: 2020/09/30

 

A változás időpontja: 2020/06/08

 

Bejegyzés kelte: 2020/06/15 Közzétéve: 2020/06/18

 

Hatályos: 2020/06/08 ...

 

15/116.

Hegedüs László (an.: Varga Ilona)
2400 Dunaújváros, Rosti Pál sor 15.
Jogviszony kezdete: 2015/09/07
Jogviszony vége: 2020/09/30

 

A változás időpontja: 2020/06/08

 

Bejegyzés kelte: 2020/06/15 Közzétéve: 2020/06/18

 

Hatályos: 2020/06/08 ...

 

15/118.

Eszenyi András (an.: Peter Karin Elli)
2400 Dunaújváros, Szabadság út 2. 2. em. 1.
Jogviszony kezdete: 2019/01/01
Jogviszony vége: 2020/09/30

 

A változás időpontja: 2020/06/08

 

Bejegyzés kelte: 2020/06/15 Közzétéve: 2020/06/18

 

Hatályos: 2020/06/08 ...

 

15/119.

Kateryna Taruta (an.: Olga Nechesa)
Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:
UA 03150 Kijev, Kazimira Malyevicha utca 83. 54.

Kézbesítési megbízott: Dr. Nagy Péter (an.: Siba Ilona)
2458 Kulcs, Deák Ferenc utca 118.
Jogviszony kezdete: 2019/11/14
Jogviszony vége: 2020/09/30

 

A változás időpontja: 2020/06/08

 

Bejegyzés kelte: 2020/06/15 Közzétéve: 2020/06/18

 

Hatályos: 2020/06/08 ...

 

15/120.

Bespalova Olga (an.: Kuzmina Tatiana)
Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:
RU 125319 Moszkva, ul. 0-ya Aeroportovskaya 6. kv. 70.

Kézbesítési megbízott: Dr. Nagy Péter (an.: Siba Ilona)
2458 Kulcs, Deák Ferenc utca 118.
Jogviszony kezdete: 2015/08/19
Jogviszony vége: 2020/09/30

 

A változás időpontja: 2020/06/16

 

Bejegyzés kelte: 2020/06/16 Közzétéve: 2020/06/18

 

Hatályos: 2020/06/16 ...

 

15/121.

Ekateryna Taruta (an.: Olga Nechesa)
Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:
UA 03150 Kijev, Kazimira Malyevicla utca 83. 54.
Kézbesítési megbízottja: Jeszenszky Ügyvédi Iroda
1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 2-3.
Jogviszony kezdete: 2020/12/03
Jogviszony vége: 2021/12/03

 

A változás időpontja: 2020/12/23

 

(Bejegyzés alatt)

 

15/122.

Iryna Pechena (an.: Natalia Ryabinko)
Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:
UA 03039 Kijev, Goloszejevszkaja egyéb 13. B. lház. 230.
Kézbesítési megbízottja: Jeszenszky Ügyvédi Iroda
1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 2-3. 4. em. 18.
Jogviszony kezdete: 2020/12/03
Jogviszony vége: 2021/12/03

 

A változás időpontja: 2020/11/23

 

(Bejegyzés alatt)

 

15/123.

Miller Gabriella (an.: Dorosenko Leszja Petrivna)
1077 Budapest, Király utca 103. 4. em. 21.
Jogviszony kezdete: 2020/12/03
Jogviszony vége: 2021/12/03

 

A változás időpontja: 2020/11/23

 

(Bejegyzés alatt)

 

15/124.

Jurij Jacenyuk (an.: Galina Merkulova)
Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:
UA 03150 Kijev, Gyelovaja utca 4.
Kézbesítési megbízottja: Jeszenszky Ügyvédi Iroda
1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 2-3. 4. em. 18.
Jogviszony kezdete: 2020/12/03
Jogviszony vége: 2021/12/03

 

A változás időpontja: 2020/11/23

 

(Bejegyzés alatt)

 

15/125.

Tatyana Liszovszkaja (an.: Ljubovy Moiszeenkova)
Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:
UA 08050 Donyeck, Schorsa utca 29. a. ép. 11.
Kézbesítési megbízottja: Jeszenszky Ügyvédi Iroda
1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 2-3. 4. em. 18.
Jogviszony kezdete: 2020/12/03
Jogviszony vége: 2021/12/03

 

A változás időpontja: 2020/11/23

 

(Bejegyzés alatt)

 

15/126.

Oleg Sheludko (an.: Lidia Peretyatyko)
Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:
UA 01133 Kijev, Leszji Ukrajinki sugárút 28. a. ép. 231.
Kézbesítési megbízottja: Jeszenszky Ügyvédi Iroda
1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 2-3. 4. em. 18.
Jogviszony kezdete: 2020/12/03
Jogviszony vége: 2021/12/03

 

A változás időpontja: 2020/11/23

 

(Bejegyzés alatt)

 

15/127.

Győri Gábor János (an.: Huber Ilona)
2457 Adony, Árpád utca 25/2.
Jogviszony kezdete: 2020/12/03
Jogviszony vége: 2021/12/03

 

A változás időpontja: 2020/11/23

 

(Bejegyzés alatt)

 

15/128.

Hegedüs László (an.: Varga Ilona)
2400 Dunaújváros, Rosti Pál sor 15.
Jogviszony kezdete: 2020/12/03
Jogviszony vége: 2021/12/03

 

A változás időpontja: 2020/11/23

 

(Bejegyzés alatt)

 

15/129.

Eszenyi András (an.: Peter Karin Elli)
2400 Dunaújváros, Szabadság út 2. 2. em. 1.
Jogviszony kezdete: 2020/12/03
Jogviszony vége: 2021/12/03

 

A változás időpontja: 2020/11/23

 

(Bejegyzés alatt)

***

A közben „Hordává” alakuló oldalon az egyetlen jogszerűen bejegyzett Igazgatósági tag által kinevezett és cégbíróságra bejegyzett Felügyelő Bizottsági tagok közül három munkavállalói képviselőt 2020. december 11-én kirúgtak a Dunaferr-től. Nem véletlenül. Ezzel megint ellehetetlenedik a Felügyelő Bizottság jogszerű működése, hiszen a törvény szerint az FB tagjainak 1/3-a munkavállaló kell, hogy legyen.

Az FB- be munkavállalói küldött delegálása a Központi Üzemi Tanács feladata, akinek az elnökét, elnökhelyettesét is kirúgták……

Nem folytatjuk. Így is elég hosszúra sikeredett.

Reméljük érthető és világos, hogy a kialakult helyzetért kik lehetnek a felelősek. Az biztos, hogy nem az a négy ember, akit jogellenes módon eltávolítottak a Dunaferr-től és választott vasas tisztségviselőként – ismét törvényt sértve – nem engedik be a gyár területére.

Mi tovább harcolunk az igazságért!

A Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség tovább működik, még akkor is, ha az irodáinkból lassan már csak a négy fal marad, mert több területen már se telefon, se internet nincs.

A jövő hét feladata lesz, hogy a kommunikációt helyre állítsuk.

Köszönjük az eddigi szolidarítást!

 Dunaújváros, 2020. december 13.  

                                               

                                                                 Molnár László elnök

        Győri Gábor alelnök, KÜT elnök                                             Hegedüs László  alelnök

                                                   Eszenyi András (bejegyzés alatt álló Felügyelő Bizottsági tag )                

   Hajrá Vasas!                          Hajrá Dunaferr!                       Hajrá munkavállalók!                            

 

„ Aki harcol veszíthet, aki nem harcol már vesztett is.”   (Bertolt Brecht)     


© 2022 Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség Minden jog fenntartva