DUNAFERR DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség

Aktualitások

Rendkívüli közgyűlés a Dunaferrnél

A duol.hu és a vg.hu nyomán.

Dr. Mikó István, az ISD Dunaferr Zrt. fő részvényese, a Steelhold Ltd. meghatalmazottja röviden tájékoztatta lapunkat a Dunaferr közgyűléséről:
2021. 03. 26-án „az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. rendkívüli közgyűlést tartott 14.00 órától, mely közgyűlés a részvényesek 99,994 %-nak jelenléte mellett határozatképes volt, tehát nem kerül sor ismételt közgyűlésre. A rendkívüli közgyűlés megválasztotta az igazgatóság és felügyelő bizottság tagjait, módosította a társaság alapszabályát. A társaság változásbejegyzés kérelme az illetékes cégbíróságra benyújtásra kerül.”
Ezzel megtették a törvényes működés visszaállításához szükséges legfontosabb lépést.
A pénteki közgyűlésre többszörös halasztás után került sor, mert a társaságnál cégjegyzésre jogosult személyek többségének a múlt évben lejárt a megbízatása. A vasmű új vezetésének számtalan teendője lesz. Mindenekelőtt pótolnia kell a 2019-es beszámoló közzétételét – ennek feltétele persze a könyvvizsgálóval való megállapodás is. A fő feladat azonban a Dunaferr napokban indult felszámolásának leállítása, ennek érdekében pedig a hitelezőkkel való megállapodás. A felhalmozott tartozások egyike miatt a Székesfehérvári Törvényszék március 11-én első fokon kimondta a Dunaferr fizetésképtelenségét, és megindította a felszámolását.
A Steelhold képviselője viszont az elmúlt napokban kérte annak a hitelezőnek a jogi képviselőjét, amely a fizetésképtelenség megállapítását kezdeményezte, hogy vonja vissza erre vonatkozó kérelmét. ( (Információink szerint ezzel a hitelezővel a belépésre készülő vezetésnek sikerült megegyeznie – a szerk.)
Ám még számos hasonló megállapodást kell indítványozni és nyélbe ütni annak alapján, hogy a Dunaferr lejárt megbízatású cégvezetője, Evgeny Tanchilevich egy belső levélben – mint arról a Világgazdaság beszámolt – jelezte, hogy a társaság ellen több felszámolási kérelmet is beadtak, a Dunaferrnek pedig már a követelések részleges kifizetésére sincs pénze.
Az új cégvezetés munkáját nehezítheti a Dunaferrnél tavaly kialakult gazdálkodási konstrukciójának megléte is. Ez annak nyomán jött létre, hogy Evgeny Tanchilevich a megbízatása lejárta előtt néhány nappal a Dunaferr képviseletében az ausztriai Safin Handels G.m.b.H-ra ruházta át a társaság minden tőke- és járulékkövetelését, követelésállományát, több mint ötven cég esetében.
E megállapodás, illetve az ISD Dunaferr jogszerűtlen működése miatt a Steelhold Ltd. képviselője csütörtökön feljelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál.

 


© 2023 Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség Minden jog fenntartva